Архів за 15 Березня 2012

Повноцінний розвиток дитини – щастя родини

Ірина РОГОЖИНСЬКА “Зоря Полтавщини” ПЕРШИЙ в Україні Центр розвитку дітей раннього віку відкрили при відділенні інтенсивного виходжування та реабілітації новонародже них обласної дитячої клініч ної лікарні. В офіційному від критті закладу взяли участь голова облдержадміністрації Олександр Удовіченко, зас тупник голови ОДА Олек сандр Коваль. ЩОРОКУ з пологових відділень центральних районних лікарень та пологових будинків у […]

“Мое рідне село”

СПЕРШУ було Слово. А за ним, мабуть, – се ло. Воно залишилося світлим спогадом дитинства, душевним щемом і, можливо, по чуттям вини за те, що “ота стежина в ріднім краї” повела у близькі чи далекі світи, а повер таєшся на неї, щоб знову побувати на своїй чи свого роду малій батьківщині, дуже рідко. Когось село […]

Олександр Удовіченко: “Соціальна політика – інвестиція в людський капітал”

Ганна ЯЛОВЕГІНА “Зоря Полтавщини” 7 БЕРЕЗНЯ на розширеному засіданні уряду Президент України Віктор Янукович опри люднив нові соціальні ініціати ви, які нині активно обговорю ються в суспільстві. У засідан ні Кабінету Міністрів брав участь і голова Полтавської облдержадміністрації Олек сандр Удовіченко. Детальніше про те, чого очікувати людям, і насамперед тим, кому потріб на державна підтримка, […]

Земля наших тревог і надій

Людмила ДАЦЕНКО “Зоря Полтавщини” МИНУЛОГО вівторка в редакції Всеукраїн ської громадськополітичної газети “Зоря Полтавщини” працював “круглий стіл” на тему “Земля наших тривог і надій”, учасники якого обговорювали законопроект “Про ринок зе мель”, а також аграрну політику нашої країни, яка має стимулювати якісні зміни на селі. Кон статувалося, що в державі законодавчо не від працьовані механізми […]

Майстри благоустрою

Ганна ЯЛОВЕГІНА “Зоря Полтавщини” НАПЕРЕДОДНІ професійного свята пра цівників житловокомунального госпо дарства 14 чарівних представниць полтав ських ГЖЕДів, які працюють двірниками, продемонстрували свої таланти у конкурсі “Пані чистота2012”, що відбувся в міському Будинку культури. Конкурсантки розповідали про свою професію і ділилися мріями – пе ревтілилися в тих, ким хотіли стати: медсес тру, провідницю, міліціонера, військовослуж […]

Весна, книга, абітурієнт…

Анатолій ВАСЕВИЧ “Зоря Полтавщини” ЦІ ТРИ слова для випускників шкіл, а також професійнотехнічних училищ, ліцеїв та технікумів нині стають майже тотожними. Бо ж зовсім скоро їм обирати самостійну стежину в житті. Зорієнтуватися у розмаїтті професій і навчальних закладів, які пропонують їх опану вати, була покликана традиційна ХІІІ міжрегіо нальна виставка "Абітурієнт2012". Впродовж трьох днів у […]

Тіні незабутніх предків

МАРІЇ Михайлівні нещодавно зозуля ви кувала із березневих сонячних промін чиків 90 літ, а пам’ять жінка має таку, як юні учасники телешоу Тіни Канделакі “Найрозумніший”: через товщу десяти літь, через пережиті незгоди й лихоліття згадує все своє життя та долі односельців так виразно і яскраво, ніби все це відбува лося вчора. Від цієї жінки півтора […]

Літературно-мистецькі простори Полтавини

Микола СТЕПАНЕНКО Доктор філологічних наук, професор, член Національних спілок письменників і журналістів України БУДЬЯКИЙ край – це не просто географічне чи економічне утворення, а передовсім ду ховна спільнота, історикокультурний ареал, неповторність якого – у ментальності, у звичаях і традиціях, у розмаїтті духовних дарів, у звучан ні слова й пісні, у нестримному пориванні твор чої думки […]

…І музика на зцілення душі

Лідія ВІЦЕНЯ “Зоря Полтавщини” САМЕ фестивальну наповненість за програмами концертів та злетом світлих почуттів дарує пал ким шанувальникам високого мис тецтва нинішній тиждень під назвою “Дні класичної музики в Полтаві”. Відкрив його концерт симфоніч ного оркестру академічного облас ного українського музичнодрама тичного театру імені М.В.Гоголя під орудою народного артиста України Віталія Скакуна. Концерт – із […]

Із Василем весна іде

16 березня. Василіска. Якщо на Василіска відлига і піднявся рівень води в річках, то влітку буде гарний сінокіс. 17 березня. Герасимаграківника. Про цей день у народі говорили: “Грак на горі – весна на дворі”. А ще таке: “Час гракам прилітати, на ріл лю сідати”. 18 березня. Кононагородника. Цього дня пе редивлялися насіннєвий матеріал, готуючи його […]