Земля наших тревог і надій

Людмила ДАЦЕНКО

“Зоря Полтавщини”

МИНУЛОГО вівторка в редакції Всеукраїн

ської громадськополітичної газети “Зоря

Полтавщини” працював “круглий стіл” на тему

“Земля наших тривог і надій”, учасники якого

обговорювали законопроект “Про ринок зе

мель”, а також аграрну політику нашої країни,

яка має стимулювати якісні зміни на селі. Кон

статувалося, що в державі законодавчо не від

працьовані механізми регулювання та контро

лю обігу земель, не проведено й повного роз

межування земель загальнодержавного зна

чення та земель територіальних суб’єктів гос

подарювання, не створено й таких інституцій,

як Державний Земельний банк, Земельний

фонд чи Земельне агентство. Висловлювалися

пропозиції проведення референдуму, де ко

жен громадянин України міг би висловитися

стосовно запровадження ринку земель.

Як зберегти ефективного господаря на селі,

поліпшити родючість грунтів, закріпити дотри

мання сівозмін і зберегти робочі місця, врешті,

як зберегти самі села і школи та інші соціальні

об’єкти за нових умов господарювання, коли

запрацює ринок земель, – знайти відповіді на

ці та інші запитання прагнули учасники “круг

лого столу”: Валентина Аранчій – ректор

Полтавської державної аграрної академії; ІванБалюк

– Герой України, керівник ПАФ “Украї

на” Великобагачанського району; ЛарисаБойко

– доцент кафедри фінансів та кредитуПДАА; Василь Бурлака – голова обласної

Асоціації фермерських господарств та приват

них землевласників “Відродження Полтавщи

ни”; Володимир Грига – керівник ФГ “Грига”Полтавського району; Валерій Капленко

депутат обласної ради, керівник СТОВ “Воско

бійники” Шишацького району; Тетяна Корост

– Герой України, депутат обласної ради, голова

Котелевської райдержадміністрації; Олек#сандр Коросташов – Герой України, депутат

обласної ради, голова правління СВК “Батьків

щина” Котелевського району; Іван Кочерга

голова Ради СГТ Полтавської області, керівник

ПП “АльфаКапітал”; Микола Опара – проректор з наукової роботи ПДАА;

Христина Покут#

ня – Великобудищанський сільський головаДиканського району;

Іван Рева – начальник

відділу врегулювання відносин власності, пра

вової допомоги населенню та соціального роз

витку головного управління агропромислового

розвитку ОДА; Андрій Река – селищний голова Нових Санжар; Віктор Скочко – депутат об

ласної ради, генеральний директор АФ імені

Довженка агропромхолдингу “АстартаКиїв”

Шишацького району; Василь Степенко – го

лова Полтавської районної ради; ГригорійШарий

– начальник головного управління

Держкомзему в Полтавській області. Роботу

“круглого столу” вів головний редактор Всеук

раїнської громадськополітичної газети “Зоря

Полтавщини”, голова обласної організації

НСЖУ Григорій Гринь.

(Докладний звіт про роботу “круглого сто

лу” на тему “Земля наших тривог і надій” бу

де вміщено в одному з наступних номерів га

зети).

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.