Весна, книга, абітурієнт…

Анатолій ВАСЕВИЧ

“Зоря Полтавщини”

ЦІ ТРИ слова для випускників шкіл, а також

професійнотехнічних училищ, ліцеїв та

технікумів нині стають майже тотожними. Бо ж

зовсім скоро їм обирати самостійну стежину в

житті. Зорієнтуватися у розмаїтті професій і

навчальних закладів, які пропонують їх опану

вати, була покликана традиційна ХІІІ міжрегіо

нальна виставка "Абітурієнт2012". Впродовж

трьох днів у обласному центрі, у Палаці доз

вілля "Листопад", зробити свій вибір майбут

нім студентам допомагали навчальні заклади

Полтави, Києва, Харкова, ПереяславаХмель

ницького, Дніпропетровська та інших міст Ук

раїни. Обравши вуз, із яким можна пов'язати

подальшу долю, абітурієнт міг придбати й не

обхідну літературу – навчальну, наукову, крає

знавчу, художню – на будьякий смак. Бо ж по

руч, у фойє, проходив ще один захід – ХІ Між

регіональна виставкаярмарок "Книжкова

весна на Полтавщині". Близько 30 видавництв

із Києва, Харкова, Тернополя, Запоріжжя,

СанктПетербурга пропонували читачам кіль

ка тисяч примірників книг, які продавали за по

мірними цінами.

Виставки, поєднувати які вже стало тради

цією, організовані фірмою ТОВ "ВЦ "ТіС". Від

крили їх, побажавши експонентам і численним

відвідувачам плідної роботи, заступник голови

– керівник апарату обласної державної адмі

ністрації Валерій Пархоменко, начальник го

ловного управління інформаційної та внутріш

ньої політики ОДА Микола Перепелиця, голо

ва ради ректорів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації

Полтавського регіону, ректор Полтавського на

ціонального технічного університету ім. Ю. Кон

дратюка Володимир Онищенко, ректор Пол

тавського університету економіки і торгівлі

Олексій Нестуля.

Спілкуючись із журналістами, Валерій Пар

хоменко наголосив, що торік в області видано

близько 26 тисяч соціально значущих видань

загальною вартістю понад 1 мільйон 300 тисяч

гривень. Він запевнив, що влада й надалі під

тримуватиме письменників та комунальні й

приватні видання, які випускають у світ книги,

що користуються попитом у полтавців.

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.