Гарант якісного правосуддя

Створено його у жовтні 2007 року, а безпосередньо розгляд справ суд розпочав 1 липня 2008 року. Відповідно до статті  2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням суду є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Полтавський окружний адміністративний суд є місцевим спеціалізованим судом у системі судів загальної юрисдикції, а його повноваження поширюються на територію Полтавської області. Він є судом першої інстанції і розглядає справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи), віднесені процесуальним законом до його підсудності, а саме: спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності; спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби; спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень; спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів; спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України; спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

Відповідно до Указу Президента України від 16 травня 2007 року № 417/2007 "Про кількісний склад суддів адміністративних судів" кількість суддів Полтавського окружного адміністративного суду складає 22 особи, працівників апарату – 79. Незважаючи на молодий вік, судді професійно й успішно виконують свої повноваження. Протягом 2008–2011 років у провадженні суду перебувало 36891 судова справа, з яких розглянуто майже 98%. Це передусім свідчить про оперативність вирішення судових справ. Суд від самого початку ставив собі "високу планку" і орієнтувався на кращий досвід інших судів, у тому числі європейських, а також вдало застосовував у своїй діяльності інноваційні методи роботи. І основною метою цієї діяльності насамперед було створення належних умов для забезпечення доступу громадян до якісного правосуддя. Так, суд одним із перших в Україні запровадив систему повного електронного документообігу, що дозволило не тільки спростити і автоматизувати робочий процес, а й, наприклад, майже миттєво надавати інформацію громадянам щодо розгляду судових справ за їхньою участю, виготовляти та видавати копії судових рішень, виконавчі листи тощо.

Позовні заяви та інші документи приймаються в суді протягом всього робочого часу без будь-яких графіків та обмежень, їх реєстрація та передача на розгляд відбуваються невідкладно в день подання. Також із 2010 року в суді забезпечується автоматичний розподіл справ між суддями, що повністю виключає будь-яке стороннє суб'єктивне втручання у цей процес. Всі рішення суду розміщуються у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Велика увага приділяється повному, своєчасному та оперативному розгляду звернень громадян, запитів на інформацію, запитів учасників процесу, забезпеченню їх доступу до публічної інформації.

Масштабну роботу проведено для облаштування належного приміщення суду, яке відповідало б усім вимогам відправлення правосуддя та надавало б можливість створити не тільки належні умови роботи для працівників суду, а й комфортні умови перебування для учасників процесу. Тож тепер маємо можливість проводити опитування, дні "відкритих дверей", влаштовувати скриньки "зворотного зв'язку". Тому просимо всіх зацікавлених громадян надавати свої зауваження та пропозиції щодо вдосконалення діяльності суду.

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.