Торгівля людьми: міжнародні й регіональні виклики

Костянтин ЦИРФА

Прокурор відділу прокуратури Полтавської

області, молодший радник юстиції

ЗА ДАНИМИ ООН, у світі практично немає

країн, яких так чи інакше не торкнулася б

проблема торгівлі людьми. 127 держав є по-

стачальниками “живого товару”, 98 – країна-

ми транзиту, а 137 – пунктами призначення.

Серед країн-постачальників лідирують Біло-

русь, Молдова, Росія та Україна. Основною

транзитною країною і країною призначення

торгівлі людьми вважають США. Щорічно

тільки для сексуальної експлуатації туди

ввозять близько 50 тисяч жінок і дітей.

За оцінками Генеральної Прокуратури

України, МВС України та даними Міжнарод-

ної організації з міграції, за останні 10 років

з території нашої держави було вивезено з

метою працевлаштування близько 400 тисяч

людей. Останнім часом Україна все частіше

стає транзитною країною для жертв із інших

країн СНД.

Тож 15 лютого цього року на виконання

Національного плану дій щодо лібералізації

Європейським Союзом візового режиму для

України Кабінет Міністрів України затвердив

Концепцію державної соціальної програми

протидії торгівлі людьми до 2015 року, якою

передбачені подальше вдосконалення на-

ціонального законодавства та підвищення

професійного рівня персоналу державних

органів, які протидіють такому ганебному

явищу, як торгівля людьми. Згідно з доку-

ментом, уже найближчим часом планується

введення постійного моніторингу злочинів

та аналізу їх причин. Мінсоцполітики вважає,

що це підвищить рівень профілактики тор-

гівлі людьми, а також координуватиме дер-

жавні та правоохоронні органи у сфері запо-

бігання злочинам і підвищення ефективнос-

ті інфор ма цій но-ро з’яс ню ва ль ної роботи.

Концепція передбачає, що постраждалим

від торгівлі людьми особам надаватиметься

реабілітаційна допомога.

На Полтавщині за останні два роки по-

рушено дві кримінальні справи за ст.149 КК

України (торгівля людьми або інша незакон-

на угода щодо людини). Так, громадянка К.

з метою отримання матеріального прибутку

вступила у злочинну змову з невстановле-

ними слідством особами. Вона підшукувала

на території області дівчат і молодих жінок,

які перебували в скрутному матеріальному

становищі, та пропонувала їм роботу тан-

цівницями у столиці Сирії Дамаску. Потім

забезпечувала супровід до аеропорту “Бо-

риспіль”, відправку авіарейсом до кінцевого

пункту призначення. При цьому отримувала

винагороду в розмірі 300 доларів США за

кожну завербовану та переправлену за кор-

дон особу. За такою схемою К. здійснила

вербування двох своїх знайомих. У ході су-

дового розгляду даної кримінальної справи

у зв’язку з відсутністю достатніх доказів дії

К. перекваліфіковано на ч. 1 ст. 202 КК Укра-

їни (порушення порядку зайняття господар-

ською діяльністю), та призначено покарання

у вигляді штрафу в сумі 1700 грн.

В іншому випадку громадянин Ш. про-

понував мешканцям сіл Полтавщини пра-

цевлаштування в Російській Федерації

будівельниками. На власному автомобілі

переправляв бажаючих через державний

кордон України до Москви. Там влаштову-

вав їх працювати на будівництві, обіцяючи

при цьому велику заробітну плату. Згодом,

звинувачуючи даних осіб у вчиненні краді-

жок, змушував їх відпрацьовувати неісную-

чий борг, забираючи особисті документи та

позбавляючи їх волі. За це від безпосередніх

роботодавців отримував грошову винагоро-

ду. Потерпілими від даного злочину стали

двоє мешканців області. Зараз дана справа

перебуває на розгляді в Октябрському ра-

йонному суді м. Полтави.

Незначна кількість порушених криміналь-

них справ зумовлена складним процесом

документування злочинів вказаної категорії,

а розслідування ускладнюється необхідніс-

тю проведення великого обсягу слідчих дій

на території іншої держави або держав, за-

вуальованого укладення угод про працю.

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.