Сланцевий газ – перспектива для нас

Максим СИКАЛО

“Зоря Полтавщини”

ДЕРЖАВНА служба геології та надр Укра"

їни спільно з НАК "Надра України" від"

крила у Полтаві Український геологічний на"

уково"виробничий центр (ДП "Укрнаукагео"

центр"). Він створений на базі державного

підприємства "Полтавське нафтогазове ре"

гіональне геологічне підприємство". Основ"

ні напрямки діяльності – обробка геолого"

геофізичної інформації, геолого"економічна

оцінка родовищ, визначення та обґрунту"

вання першочергових напрямків робіт.

Центр має унікальне обладнання та сучасну

лабораторію для вивчення геологічного ма"

теріалу.

ДП "Укрнаукагеоцентр" покликане, зок"

рема, сприяти суттєвому прискоренню роз"

відки родовищ сланцевого газу, що є аль"

тернативою дорогих імпортованих вугле"

воднів і перспективою національної енерго"

безпеки, та залученню до цього процесу за"

рубіжних інвесторів. Підприємство уже спів"

працює з провідними світовими компанія"

ми, що діють на цьому ринку.

– Наше підприємство зорієнтоване на те,

щоб із урахуванням зарубіжних методик

проаналізувати наявний геолого"геофізич"

ний матеріал, отриманий за багато років

розвідки, і на його основі та на основі додат"

кових досліджень підготувати перспективні

площі для буріння свердловин на сланцевий

газ, запаси яких були б економічно приваб"

ливі для іноземних інвесторів, аби вони по"

годились вкладати свої кошти в розвідку та

розробку, що збільшить видобуток вугле"

воднів в Україні, зміцнивши її енергетичну

незалежність, – наголошує генеральний ди"

ректор ДП "Укрнаукагеоцентр" Петро Голуб.

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.