Новий реанімобіль полтавської “швидкої”

Анатолій ВАСЕВИЧ

“Зоря Полтавщини


П
ОЛТАВСЬКА станція швидкої

медичної допомоги днями

отримала в подарунок від охо"

ронної фірми "Явір"2000" новий

сучасний реанімобіль. В урочис"

тостях із нагоди його вручення

лікарняному закладу взяли

участь голова обласної держав"

ної адміністрації Олександр Удо"

віченко, міський голова Полтави

Олександр Мамай та генераль"

ний директор фірми "Явір"2000"

Євгеній Лихожон.

Реанімобіль створений на базі

автомобіля "Рено". Він оснаще"

ний найсучаснішим медичним

обладнанням та апаратурою, що

дозволяє проводити всі методи

серцево"легеневої реанімації з

апаратною підтримкою життє"

вих функцій організму. Має мож"

ливість доставляти хворих у лі"

кувальні заклади інших міст.

До речі, торік розпочато тех"

нічне переоснащення медично"

го обладнання та автомобільно"

го парку станції швидкої медич"

ної допомоги. Зокрема придба"

но сучасну стоматологічну уста"

новку з компресором, за раху"

нок інвестиційних угод від AT

"Лтава" отримано два нових са"

нітарних автомобілі класу "С",

укомплектованих сучасним ме"

дичним обладнанням для прове"

дення серцево"легеневої реані"

мації.

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.