Аспекти фінансової грамотності

Максим СИКАЛО

“Зоря Полтавщини”

НАЦІОНАЛЬНИЙ банк України спільно з Проек&

том Агентства США з міжнародного розвитку

“Розвиток фінансового сектора” провів у Києві ін&

формаційний семінар із питань фінансової гра&

мотності для журналістів регіональних ЗМІ.

Відповідно до результатів соціологічних дослід&

жень понад 50% українців не можуть правильно

відповісти на нескладні фінансові запитання, а

без добре освічених споживачів неможливо роз&

будувати міцну фінансову систему. Відтак, поліп&

шуючи фінансову обізнаність, зокрема і пред&

ставників мас&медіа, організатори поставили за

мету змінити ситуацію у суспільстві на краще.

Навчальна частина заходу складалася з лекцій,

які стосувалися захисту прав споживачів фінансо&

вих послуг в Україні та за кордоном, діяльності

Національного банку України на валютному ринку,

основ функціонування ринку державних цінних

паперів, стану та перспектив розвитку пенсійної

системи нашої держави. У рамках семінару відбу&

лася презентація пілотного викладання курсу “Фі&

нансова грамотність” у середніх школах України.

Його започаткували Університет банківської

справи Національного банку України та Проект

“Розвиток фінансового сектора” у лютому 2012

року. Курс має практичну спрямованість.

Наголошувалося, що Національний банк Украї&

ни, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

підтримують цей пілотний курс, а університет

став центром підготовки вчителів, які його викла&

датимуть. Йшлося й про те, що для України над&

звичайно важливо інтегрувати фінансову грамот&

ність і обізнаність в узгоджену національну стра&

тегію з фінансової освіти.

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.