Сім’я: правовий підхід

У  Сімейному кодексі наголошується: “Сім’я є первинним та основним осередком суспільства. Сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.
Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. Права члена сім’ї має одинока особа. Сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства”.
Можна дати таке визначення поняттю сім’ї в соціологічному сенсі: сім’я – це історично певна організована соціальна спільність, заснована на шлюбі й спорідненні (або лише на шлюбі, або лише на спорідненні), усиновленні й прийнятті дітей на виховання, характерними рисами якої є сумісне життя членів сім’ї, взаємна моральна і матеріальна підтримка членами сім’ї одне одного, в першу чергу підростаючого покоління.
Для сім’ї в юридичному сенсі характерно те, що її члени мають взаємні права і обов’язки, зміст яких залежить від сімейного правового стану члена сім’ї. У зв’язку з цим сім’ю в юридичному плані можна визначити як історично певну організовану соціальну спільність, пов’язану взаємними правами та обов’язками, що випливають зі шлюбу, споріднення, усиновлення і прийняття дітей на виховання.
Члени сім’ї пов’язані взаємними правами та обов’язками. Разом з тим сімейні права і обов’язки можуть існувати не лише всередині сім’ї, а й між окремими членами різних сімей. Так, дорослі діти можуть утворювати свою сім’ю, але у них є певні обов’язки щодо своїх батьків, неповнолітніх братів і сестер, які проживають в інших родинах.
Сім’ї властиві такі функції: біологічна, господарська та ідеологічна. Перша – продовження роду людського, фізичне і духовне відтворення суспільства. Господарська може бути спрямована на спільне ведення бізнесу, передачу накопиченого майна за спадком. Ідеологічна функція сім’ї направлена на відповідне взаємне виховання членів сім’ї, в першу чергу дітей. Так само потрібно розрізняти три види стосунків у сім’ї: біологічні, майнові та ідеологічні. Біологічними є не лише стосунки, пов’язані з продовженням роду, а й такі, що виникають з бокового споріднення, тобто між особами, які походять від спільного предка, а також спрямовані на духовне відтворення суспільства.
Стаття 4 Сімейного кодексу передбачає, що особа, яка досягла шлюбного віку, має право на створення сім’ї. Шлюбний вік встановлено у 18 років. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу.
У випадках, викладених частиною другою статті 23 Сімейного кодексу, сім’ю може створити особа, яка не досягла шлюбного віку. Найчастіше такими випадками є фактичне створення сім’ї, вагітність, народження дитини незалежно від віку.
Суд за заявою особи, яка досягла 16 років, може своїм рішенням надати їй право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам. Частина 3 зазначеної статті передбачає, що кожна людина має право на проживання в сім’ї. Це положення відповідає статті 51 Конституції України, в якій зазначено про охорону нашою державою сім’ї, дитинства, материнства та батьківства. Особа може бути примусово ізольована від сім’ї лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Віта БЕСПАЛЬКО
Заступник начальника реєстраційної служби – начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції в Полтавській області

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.