На шляху реформ

Наша держава обрала стратегічний курс на вступ до європейської спільноти. Чільне місце посідає імплементація загальноприйнятих в Європі стандартів у всіх сферах суспільного життя, у тому числі у державному управлінні та державній службі. Це потрібно не лише через зовнішньополітичні пріоритети, а й через необхідність побудови сучасної правової держави європейського типу. Вміння жити за європейськими нормами і стандартами, що є загальновизнаними у більшій частині світу, необхідне нам, аби дати європейську якість життя громадянину, а країну в цілому зробити конкурентоспроможною в умовах глобальної економіки.

На даний час перед Україною стоять складні завдання посилення європейського вектора розвитку, що вимагає внесення змін до Конституції України, реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.
Принцип поділу політичних та адміністративних посад є ключовим для систем державної служби всіх розвинених країн. Те, що ми маємо нині в Україні, є повною протилежністю. Вирішити низку системних проблем державної служби в Україні покликана нова редакція Закону України «Про державну службу».
Загальноєвропейська практика запобігання проявам корупції на державній службі – це поєднання антикорупційних стратегій і законодавчого врегулювання питань етики поведінки державного службовця та організація роботи спеціалізованих інституцій з питань протидії корупції. Новий Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» та інші антикорупційні нормативно-правові акти створюють основу для вирішення проблеми протидії корупції, що є обов’язковою умовою просування України до Європейського Союзу.
Система професійного навчання державних службовців у країнах ЄС орієнтована на вироблення практичних навичок і умінь. Крім цього, професійне навчання завжди здійснюється з урахуванням наявності у ньому потреби, а здобуті вміння і навички впливають на можливість кар’єрного зростання працівників. Розвиток системи підвищення професійної компетентності державних службовців можливий лише з урахуванням сучасних підходів та впровадження кращих світових інноваційних педагогічних технологій.
Важливим завданням є запровадження апробованої в країнах ЄС адміністративної культури, головним принципом якої є відкритість та прозорість процедур надання послуг і прийняття рішень. Цьому, зокрема, сприяє і те, що країни ЄС поступово переходять до надання послуг в on-line режимі з використанням сучасних інформаційних технологій.
Вдосконалення системи врядування в Україні потребує також створення єдиної системи координації процесу вироблення та реалізації політики, яка має бути основою діяльності органів влади. Сприяти цьому покликаний аналіз державної політики як системний підхід до розробки стратегічних і програмних документів та оцінки результатів їх впровадження.
Наступними заходами щодо адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів ЄС мають бути завершення функціонального обстеження органів виконавчої влади, формування реєстрів функцій та послуг і внесення на цій основі пропозицій щодо їхнього реформування; запровадження сучасних європейських технологій і практик управління персоналом; здійснення заходів щодо реформування системи професійного навчання державних службовців, зміщення акцентів на підготовку професіоналів-практиків, а також фахівців з питань європейської та євроатлантичної інтеграції; впровадження інформаційних технологій, а саме проектів «Електронний державний службовець» («Електронне міністерство»), «Національна база даних електронних особових справ державних службовців».
Вирішення цих завдань, на наше переконання, дасть змогу перейти до рішучого реформування державного управління, адаптувати державну службу до стандартів ЄС та, як наслідок, досягти європейського рівня життя громадян України.
Слід відзначити, що на даний час у Полтавській облдержадміністрації, районних державних адміністраціях та їхніх структурних підрозділах, у територіальних підрозділах центральних органів державної влади в області працює понад 10 тисяч державних службовців, які уповноважені на виконання в регіоні функцій держави. Значна увага звертається на застосування сучасних методів функціонування.
Робота державного службовця – складна й відповідальна. Суспільство розглядає кожного з нас як представника держави, особу, уповноважену на виконання її функцій. Є розуміння необхідності підвищення правового статусу державного службовця та його належного матеріального і фінансового забезпечення – це складне, але обов’язкове завдання найближчого часу.
Користуючись нагодою, щиро вітаю держслужбовців із професійним святом! Зичу добробуту, благополуччя, щастя та вдячності від полтавців.

Олександр ЧЕРЧАТИЙ
Начальник управління державної служби
ГУ ДСУ в Полтавській області, кандидат
наук з державного управління

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.