Про обласний бюджет на 2014 рік

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2014 рік у сумі
3 307 611,8 тис. грн, у тому числі дотацію вирівнювання у сумі 539 209,4 тис. грн, додаткові дотації з державного бюджету у сумі 40 459,4 тис. грн та субвенції у сумі 1 857 187,8 тис. грн із державного бюджету.
Обсяг доходів загального фонду обласного бюджету визначити у сумі
3 190 216,8 тис. грн, спеціального фонду бюджету 117 395,0 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку 682,0 тис. грн (додаток 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2014 рік у сумі 3 307 589,8 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 3 137 085,1 тис. грн та видатків спеціального фонду бюджету 170 504,7 тис. грн за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).
Затвердити, з метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі та Концепції реформування місцевих бюджетів, розподіл видатків обласного бюджету на 2014 рік за головними розпорядниками коштів (додаток 3-1).
3. Установити профіцит загального фонду обласного бюджету в сумі
53 131,7 тис. грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).
4. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету в сумі
53 131,7 тис. грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).
5. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів обласного бюджету в сумі 15 000,0 тис. грн.
6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 5) на 2014 рік:
1) субвенцій із загального фонду державного бюджету на:
1.1. виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі
1 383 061,6 тис. грн;
1.2. надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 315 732,2 тис. грн;
1.3. надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 8 952,9 тис. грн;
1.4. надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 59 163,3 тис. грн;
1.5. виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” у сумі
20 658,7 тис. грн;
1.6. забезпечення харчуванням (сніданками) учнів 5–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів у сумі
18 953,9 тис. грн;
1.7. фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у сумі 2 224,6 тис. грн;
2) додаткових дотацій із загального фонду державного бюджету на:
2.1. вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі
26 917,6 тис. грн;
2.2. виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, в непілотних регіонах у сумі 4 569,3 тис. грн;
3) субвенцій із загального фонду обласного бюджету:
3.1. на утримання об’єктів спільного користування (опікового відділення при Кременчуцькій центральній районній лікарні) у сумі 1 290,0 тис. грн;
3.2. на утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, у сумі 4 172,7 тис. грн;
3.3. на фінансування переможців обласного конкурсу проектів і програм розвитку територіальних громад області у сумі 232,0 тис. грн;
3.4. обласному бюджету Харківської області для проведення скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, природжений гіпотиреоз, муковісцидоз та адрено-генітальний синдром у сумі 417,9 тис. грн;
4) субвенції зі спеціального фонду обласного бюджету на фінансування переможців обласного конкурсу проектів і програм розвитку територіальних громад області у сумі 2 029,8 тис. грн.
7. Дозволити обласній державній адміністрації протягом 2014 року здійснювати розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших місцевих бюджетів за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном з подальшим затвердженням на черговій сесії обласної ради.
8. Дозволити директору Департаменту фінансів облдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
9. Установити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2014 рік у сумі
10 682,0 тис. грн
10. У межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною ознакою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Департамент фінансів облдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків у межах їх загального обсягу за функціональною ознакою, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за рішенням обласної державної адміністрації погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном.
11. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовка кадрів вищими навчальними закладами I–IV рівнів акредитації.
12. Затвердити перелік об’єктів (додаток 6), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
13. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 16 977,8 тис. грн (додаток 7).
14. Затвердити перелік розпорядників бюджетних коштів (уповноважених органів) по виконанню державних програм у частині перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам (додаток 8).
15. Установити обсяг повернення кредитів до обласного бюджету в сумі
910,0 тис. грн та надання кредитів з обласного бюджету в сумі 932,0 тис. грн в 2014 році (додаток 9).
16. Розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
17. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Департаменту фінансів облдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
– позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
– середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів обласного бюджету, визначених у Законі України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.
18. Затвердити розмір відрахування частини прибутку (доходу) до обласного бюджету для підприємств, установ і організацій (крім бюджетних), майно яких є спільною власністю територіальних громад області, на рівні 10 відсотків. У разі спрямування господарською організацією частини прибутку на розвиток власної матеріально-технічної бази (капітальні видатки), розмір відрахувань частини прибутку зменшується на суму цих капітальних видатків.
Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.
Організацію виконання цього пункту покласти на управління майном обласної ради, галузеві департаменти та управління, Департаменти фінансів та економічного розвитку облдержадміністрації.
19. Додатки 1–9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
20. Організацію виконання даного рішення покласти на Департамент фінансів облдержадміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної ради з питань бюджету та управління майном.

Голова обласної ради
І.М.МОМОТ.

Примітка. Додатки до рішення Полтавської обласної ради від 23.01.2014 р. розміщено на офіційному сайті обласної ради: www.oblrada.pl.ua.

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.