Держрезерв України: стабілізація, модернізація, перспективи розвитку

У ситуації, що склалася, дуже актуальним стало прийняття Президентом України Указу “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, яким було передбачено проведення реорганізації системи державного матеріального резерву та утворення нового органу управління цією системою – Державного агентства резерву України.

Основним завданням новоствореного Агентства у 2011 – 2012 роках було здійснення стабілізації системи державного матеріального резерву, підвищення ефективності її роботи та усунення недоліків, які негативно впливали на роботу системи у попередні роки.

Поставлене завдання було виконане. Протягом вказаного періоду вирішено багато питань, які накопичувались роками. Це дозволило стабілізувати функціонування системи державного резерву, незважаючи на складну економічну ситуацію, як в Україні, так і у світі в цілому.

Фундаментом стабільної роботи центрального органу виконавчої влади є нормативно-правова база. В той же час система державного резерву на початок 2011 року керувалась застарілими законодавчими актами, які приймались ще у 1990-ті роки. Протягом останніх двох років вдалося оновити більшість нормативних актів. Так, за ініціативою Держрезерву було розроблено та у встановленому порядку прийнято: Положення про Державне агентство резерву України, яке затверджено Указом Президента України; постанову Кабінету Міністрів України “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державного агентства резерву України”; розпорядження Уряду “Питання Державного агентства резерву”.

Крім того, за ініціативою Агентства було внесено зміни до Закону України “Про здійснення державних закупівель”, які дали правове підґрунтя для здійснення закупівлі матеріальних цінностей державного резерву на акредитованих товарних біржах. На жаль, використати цей інструмент не вдалося через відсутність критеріїв для вибору бірж, з якими має працювати Агентство. Розраховуємо, що в наступному році це питання буде вирішено.

Також вже два роки продовжується спільна з Мінекономрозвитку робота над проектом Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державний матеріальний резерв”. Одним із пріоритетних напрямів роботи Держрезерву в наступному році є завершення роботи над цим проектом та його прийняття Верховною Радою України.

Оновлена нормативно-правова база системи державного резерву стала підґрунтям, яке дозволило підвищити рівень виконання основних завдань, які покладено на Держрезерв, – забезпечення наявності матеріальних цінностей на рівні, який затверджений Кабінетом Міністрів України.

Критична ситуація, яка склалась в державному резерві на початок 2011 року через самовільне відчуження та безтоварне закладення матеріальних цінностей у минулі роки, поставку неякісних товарів до державного резерву, потребувала негайних дій.

Так, Держрезерву довелося вирішувати питання з реалізації та утилізації матеріальних цінностей, які було закладено у попередні роки та які не відповідали вимогам державних стандартів України (така ситуація виникла з м’ясними, рибними консервами, вершковим маслом).

Також показовою є ситуація із зберіганням м’яса яловичини, одного із стратегічних продовольчих товарів. Так, наявність м’яса у державному резерві на 1 січня 2011 року становила лише 53 відсотки від затвердженого Кабінетом Міністрів України незнижуваного рівня! На сьогоднішній день в державному резерві наявність м’яса перевищує 112 відсотків від рівня незнижуваного запасу. При цьому поставки м’яса продовжуються, і до кінця року його наявність буде становити 170 відсотків від незнижуваного рівня. Це дозволить забезпечити вчасне освіження м’яса в наступному році.

Значно покращилась ситуація із виконанням Планів освіження матеріальних цінностей, які щорічно затверджуються Урядом.

Оскільки на сьогоднішній день продовжується виконання Плану на 2012 рік і підбивати підсумки ще зарано, більш детально зупинюсь на виконанні Плану освіження минулого року. В 2011 році підлягало освіженню (відпуску та закупівлі) 16 позицій матеріальних цінностей номенклатури державного резерву.

Фактично в частині реалізації План було виконано на 60 відсотків (відпущено 9 із 16 позицій). Хочу зазначити, що у 2010 році взагалі не було проведено реалізацію жодної позиції матеріальних цінностей на виконання Плану освіження. В частині закупівлі План освіження виконано за 5 позиціями. Для порівняння: у 2010 році було закуплено всього 2 позиції, при цьому закупівля м’яса була виконана всього на 5,2 відсотка, тобто реально по цій позиції План виконано не було.

Необхідно врахувати, що План освіження у 2011 році було виконано тільки на 60 відсотків, тому що тільки з травня (після завершення реорганізації Держрезерву) було створене Агентство і почав працювати новий механізм роботи з матеріальними цінностями державного резерву.

Виходячи з викладеного, незважаючи на вкрай складні стартові умови, Держрезерв забезпечив виконання Плану освіження у 2011 році на значно вищому рівні, ніж був виконаний План освіження матеріальних цінностей на 2010 рік. Такого значного прогресу було досягнуто завдяки принциповому поліпшенню якості проведення процедур закупівлі та реалізації матеріальних цінностей державного резерву.

Зважаючи, що саме ці процедури викликали в минулі часи багато критики на адресу Держрезерву України, завданням, яке стояло перед колективом нового Агентства, було забезпечення прозорих та загальнодоступних процедур. Вжиті заходи дали дієві результати. Показовою є наступна статистика: вартість реалізованих у 2011 році матеріальних цінностей державного резерву склала близько 72% від ринкової вартості свіжих (нових) товарів. Для порівняння: у 2009 році цей показник становив 39%, тобто був майже у два рази менший; результативність реалізації матеріальних цінностей державного, в тому числі мобілізаційного, резерву в 2011 році становила 94%. Для порівняння: у 2009 році цей показник становив 3%, що гірше майже у 30 разів за показники 2011 року. Нагадаю, у 2010 році реалізація взагалі не здійснювалася.

Аналіз проведених процедур реалізації матеріальних цінностей у поточному році свідчить про їх ефективність на рівні попереднього року. Остаточні підсумки будуть підбиті після закінчення усіх аукціонів, які ще проводяться Держрезервом у поточному році.

Основною причиною, яка не дозволяє Держрезерву
протягом останніх років забезпечити виконання Планів освіження матеріальних цінностей у повному обсязі, є відсутність планового підходу до фінансування операцій із матеріальними цінностями.

Розуміючи непросту ситуацію в економіці країни, Держрезерв мінімізував бюджетні запити на поповнення запасів матеріальних цінностей. У той же час виділення коштів лише в четвертому кварталі, як це відбулось у цьому році, значно ускладнює можливість проведення своєчасного освіження матеріальних цінностей та поповнення їх запасів, через тривалість процедур закупівлі та великі обсяги поставки.

При відсутності реальних джерел фінансування поповнення запасів матеріальних цінностей державного резерву в 2011 та 2012 роках на виконання низки Законів України проводилось (і продовжує проводитись) списання заборгованості за спожиті у минулі роки матеріальні цінності державного резерву. Так, на виконання Законів України у 2011 році було списано заборгованість енергогенеруючих підприємств перед Держрезервом на загальну суму 246,5 мільйона гривень. У цьому році планується списати ще 1 мільярд 569,5 мільйона гривень.

У той же час заборгованість Держрезерву та підприємств, які належать до сфери його управління, перед бюджетом не списується, що негативно впливає на стабільність системи державного резерву.

Протягом 2011–2012 років значно покращилася робота з контролю за збереженням матеріальних цінностей державного резерву. Так, лише протягом 2011 року було встановлено нестачу матеріальних цінностей на суму 163 мільйони 997 тисяч гривень. Всі матеріали передаються до правоохоронних органів. На жаль, повернення матеріальних цінностей або коштів до Держрезерву відбувається вкрай незадовільними темпами. На сьогоднішній день виконавчими службами різних областей України відкрито 150 виконавчих проваджень по стягненню на користь Держрезерву на загальну суму приблизно 1 мільярд 600 мільйонів гривень. У той же час протягом двох років Держрезерву було повернуто лише 2,5 мільйона гривень і незначну кількість матеріальних цінностей. Такий стан справ значно ускладнює роботу з матеріальними цінностями державного резерву, бо внаслідок їх самовільного відчуження фактична наявність частини товарів на початок 2011 року була на рівні, а інколи й нижче, мінімального рівня, який встановлено Урядом.

Значна увага приділяється роботі державних підприємств та організацій, які належать до сфери управління Держрезерву. На початок 2011 року частина державних підприємств знаходилась у скрутному фінансовому стані: лише офіційна заборгованість із виплати заробітної плати становила 3,6 мільйона гривень. Чому офіційна, бо після проведення аудиту була встановлена прихована заборгованість. Як приклад, на державному підприємстві “Охтирський КХП” прихована заборгованість склала більш ніж 2 мільйони гривень. Вжиті заходи дозволили скоротити заборгованість на третину (нині 2,44 мільйона гривень), а з врахуванням прихованої заборгованості вона була скорочена практично в три рази. Необхідно зазначити, що таких результатів вдалося досягти лише рішучими заходами: за два роки було змінено більше половини керівників державних підприємств.

На сьогодні одним із проблемних питан

ь у роботі підприємств є заборгованість у відшкодуванні витрат за зберігання зернових. Лише Держрезерв заборгував підприємствам близько 10 мільйонів гривень. Агентством, разом із Державною казначейською службою України, вживаються всі заходи для погашення цієї заборгованості, щоб не допустити зупинки подальшого погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

Також одним із пріоритетних напрямів роботи системи державного резерву протягом 2011–2012 років було налагодження наукової роботи з вирішення проблем зберігання матеріальних цінностей державного резерву. В першу чергу цим питанням опікується Український державний науково-дослідний інститут нанобіотехнологій та ресурсозбереження.

За цей період в роботі інституту відбулись кардинальні зміни. Значно підсилився науковий склад співробітників, за цей рік до інституту прийшли працювати 8 докторів та 6 кандидатів наук. Наукові співробітники інституту є авторами унікальних розробок світового рівня по отриманню мікроелементів нового покоління на основі нанотехнологій. Ці матеріали збільшують терміни зберігання продуктів харчування та підвищують їх поживні властивості, що є важливим фактором при їх вживанні людиною, як у стресових ситуаціях, так і при перебуванні в шкідливих умовах.

Розвиваючи цей напрям, згідно з дорученням Прем’єр-міністра України Миколи Азарова, інститутом розроблена “Комплексна програма збагачення продуктів харчування мікронутрієнтами і використання їх для профілактики професійних захворювань працюючих у шкідливих умовах на 2013–2017 роки” та передана на затвердження до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Для цієї роботи залучені провідні науковці 18 національних інститутів та академій наук. Практичне запровадження цих заходів направлено на реалізацію програми Президента України Віктора Януковича по формуванню в країні здорової нації.

Наукові досягнення Держрезерву одразу знаходять застосування на практиці. Так, Новопокровським комбінатом хлібопродуктів, який належить до сфери управління Держрезерву, в поточному році проведено модернізацію та встановлено нове імпортне обладнання для вітамінізації та фасування борошна. Це дозволить підвищити обсяг реалізації продукції, покращити фінансові показники його роботи та вивести на ринок новий, мінерально збагачений і корисний для людини продукт. Важливо, що ціна на збагачене вітамінами та мінералами борошно для споживача не підвищилась. Вітамінізованим борошном вже зацікавились і за кордоном: у Росії, Молдові та Румунії.

Зараз інститутом на основі нанотехнологій розробляються вітчизняні продукти для мінерального збагачення харчових товарів.

Серед пріоритетних напрямів роботи Держрезерву протягом 2011– 2012 років була міжнародна співпраця. Агентство є активним членом Консультативної ради керівників органів державної (виконавчої) влади, що здійснюють управління державними матеріальними резервами в державах – учасницях СНД.

Участь Держрезерву України в засіданнях цієї ради сприяє налагодженню зв’язків щодо створення умов для плідної співпраці органів державних резервів, розширенню економічної співпраці та активізації міжнародного співробітництва. Варто наголосити, що міжнародні зв’язки мають реальний, а не декларативний характер. Так, вже сьогодні резерви держав – учасниць СНД готові брати участь у наукових розробках НДІНанобіотех, у тому числі здійснювати їх фінансування.

Активна позиція Держрезерву була оцінена, та за результатами роботи останнього засідання було виріше
но – чергове, дев’яте, засідання Консультативної ради, яке відбудеться у 2013 році, провести в Україні. Його проведення сприятиме модернізації країни, залученню міжнародних інвестицій, науково-технічному зростанню, посиленню національної безпеки та соціально-політичної стабільності, забезпечить реалізацію спільного потенціалу державних матеріальних резервів у державах – учасницях СНД.

Основним досягненням роботи Держрезерву протягом 2011–2012 років є стабілізація ситуації в системі державного матеріального резерву. Основним завданням Держрезерву на 2013 рік буде розвиток системи державного резерву. Підґрунтя для цього вже зроблено: нашим науково-дослідним інститутом розпочато роботу над основоположним документом – Концепцією розвитку системи державного матеріального резерву.

(Друкується у порядку, визначеному Законом України “Про статус народного

депутата України”).

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.