Заможне село – міцна держава

Обласна влада робить усе можливе для виконання ініціатив Президента, спрямованих на поліпшення рівня життя сільського населення. Нині одним із пріоритетних напрямків роботи влади є стабілізація тваринницької галузі, розвиток садівництва, овочівництва, ягідництва, бджолярства, рибництва, що забезпечить створення на селі нових робочих місць і сприятиме підвищенню рівня життя людей.

Інвестиційний клімат Полтавщини приваблює в область капітал. Так, цього року в аграрному комплексі реалізується майже чотири десятки інвестиційних проектів загальною вартістю близько 1 мільярда гривень. Суттєвий вплив на розвиток агровиробництва мають і програми державної підтримки галузі, такі, як кредитування житлового будівництва на селі, селекція в рослинництві, будівництво тваринницьких комплексів, збереження і примноження молодняку ВРХ, приріст поголів'я корів, розвиток садівництва й виноградництва та інші. Тільки торік за програмою розвитку садівництва й виноградництва область отримала майже 2 мільйони гривень державної дотації, не меншою буде й цьогорічна підтримка. Понад 5 мільйонів гривень склала сумарна дотація за приріст поголів'я корів         і закупівлю телиць у населення, майже 2,5 мільйона гривень уже отримали селяни за збереження молодняку ВРХ, ще на понад 3 мі-льйони гривень подано заявок на виплату дотацій. І цей перелік можна продовжувати.

Ефективність сільськогосподарського виробництва безпосередньо залежить від рівня підготовки кадрового потенціалу. Висококваліфіковані кадри – це основа стабільного розвитку агропромислового комплексу.

Одним із основних положень при розв'язанні  проблеми кадрового забезпечення аграрного сектора економіки є  удосконалення механізму практичної підготовки молодих спеціалістів на сільськогосподарських підприємствах, де впроваджені сучасні технології виробництва сільськогосподарської продукції, та підвищення кваліфікації педагогічних  працівників вищих аграрних навчальних закладів. Для практичної підготовки студентів в області відкрито 72 філії факультетів Полтавської державної аграрної академії у провідних агроформуваннях області, переобладнано та оснащено 7 лабораторій факультету агротехнологій та екології, 3 лабораторії факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва. Центр виробничого навчання ПДАА створено на базі одного з кращих сільськогосподарських підприємств області – ТОВ "Агрофірма "Маяк" Котелевського району, де студенти проходять виробничу практику, проводять захист дипломних робіт, а також підвищує кваліфікацію викладацький склад академії. Філія ПДАА функціонує також на базі ПП "Агроекологія" Шишацького району. Тут студенти проходять навчальну і виробничу практику, знайомляться з технологіями виробництва рослинницької і тваринницької продукції, досвідом роботи підприємства з питань біологічного землеробства та виробництва екологічно чистої продукції. При підтримці Героя України, Героя Соціалістичної Праці Семена Антонця створено Центр природного  землеробства "Полтава-органік". Мета діяльності центру – дослідження, пропаганда і впровадження у виробництво технологій органічного землеробства.

У рамках українсько-польського проекту співробітництва в академії відкрито лабораторію, яка має чи не найкраще обладнання серед аналогічних  лабораторій цього профілю в Україні. Завдяки встановленим сонячним батареям  гуртожитки ПДАА забезпечуються теплою водою. У рамках українсько-бельгійського проекту з енергозбереження на базі академії працює науково-дослідний центр з біоенергетики, завданням якого є дослідження і впровадження технологій вирощування, переробки фітомаси, так званих "енергетичних" рослин, які можуть слугувати сировиною для виробництва біопалива.

За ініціативою обласної державної адміністрації в рамках  співробітництва  з німецькою фірмою "ХАККА" академія на безоплатній основі отримала в експозицію комплекс технологічного обладнання для галузі свинарства. Таким чином студенти на практиці зможуть освоїти сучасні передові підходи у веденні інтенсивного господарювання. На базі ПДАА успішно функціонує єдина в області сертифікована лабораторія агроекологічного моніторингу, яка здійснює агроекологічну оцінку ґрунтів для визначення їхньої придатності для ведення органічного землеробства.

З метою забезпечення реалізації державно

ї політики щодо розвитку сільського господарства та сільських територій, підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектора економіки та конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників розпорядженням голови облдержадміністрації у вересні 2011 року створено обласну консультативну раду з питань розвитку сільського господарства та сільських територій як постійно діючий консультативно-дорадчий орган при голові облдержадміністрації. Консультативна рада складається з трьох секцій – розвитку землеробства та рослинництва, соціально-економічного розвитку, розвитку галузі тваринництва, – які мають плани роботи в конкретній галузі сільського господарства. Головним завданням ради є наближення аграрної освіти й науки до сучасних вимог виробництва, створення умов для якісної підготовки кадрів для аграрного сектора, сприяння створенню нових робочих місць і підвищенню зайнятості у сільській місцевості, відродження соціальної інфраструктури сільських територій.

В області налагоджена тісна співпраця  Полтавської державної аграрної академії з науковцями Інституту свинарства й АПВ НААН та виробниками продукції тваринництва. Науковцями інституту постійно проводиться контроль якості селекційних стад більшості племінних господарств України, надаються рекомендації щодо годівлі поголів'я, розпочато виконання досліджень з розробки селекційно-технологічної системи екологічно безпечного виробництва продукції свинарства, обґрунтовано й розроблено принципи реконструкції свиноферм на 100, 200, 500 і 750 свиноматок, які пропонуються для використання в малих, середніх і великих господарствах.

Спільно з корпорацією "Тваринпром" розроблено програми  селекції великої білої, м'ясних та локальних порід свиней.

Основною проблемою закріплення молодого спеціаліста на селі є рівень  заробітної плати, забезпеченість житлом, рівень соціально-побутового обслуговування, демографічна ситуація на селі. Нинішній стан села, його соціально-економічна інфраструктура, культурно-побутові умови проживання населення, рівень оплати праці вимагають здійснення невідкладних і радикальних організаційних, технологічних і фінансово-економічних заходів, спрямованих на позитивні зміни у розвитку соціальної  мережі села. Зважаючи на це, в області  прийнято Програму соціального розвитку сільських населених пунктів Полтавщини, мета якої – забезпечення створення у сільській місцевості сприятливого середовища для життєдіяльності людей як необхідної передумови ефективного функціонування галузей сільськог
о господарства, вирівнювання умов життєдіяльності сільського і міського населення у відповідності до соціальних стандартів та нормативів. На соціальний розвиток у 2011 році використано 133,6 мільйона гривень.

Реалізація програми у перший рік дала досить відчутні результати. Було відкрито 60 дитячих садків, ще 300 – відремонтовано, що дозволило сьогодні збільшити відсоток охоплення дітей дошкільною освітою з 86 % на початку 2011 року до понад 88% сьогодні. Також було збудовано, відновлено та відремонтовано 473 школи, 281 медичний заклад, 409 будинків культури, 270 спортивних об'єктів, 343 об'єкти торгівлі.

Для фінансування реалізації Програми соціального розвитку сільських населених пунктів Полтавської області на 2012 рік передбачено кошти в сумі 139,6 мільйона гривень. На сьогоднішній день вже освоєно понад 100 мільйонів гривень.

Завдання на поточний рік та наступні періоди – зробити все можливе для всебічного відродження сільських територій, створити мешканцям сіл, у тому числі молодим спеціалістам, гідні умови життя та праці, що дасть значний імпульс у соціальному розвитку сіл, а також сільськогосподарської галузі в цілому. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблені. Є великі резерви, які мають бути задіяні та реалізовані в нинішньому і в наступні періоди.

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.