Новий рівень розвитку

 

Останнім часом для комплексного правового регулювання відносин, що виникають на ринку цінних паперів, ефективного запобігання зловживанням та порушенням, відбулася трансформація системи державного регулювання у цій сфері.

На Полтавщині обіг цінних паперів забезпечують 12 торговців цінними паперами, з них 10 надають також послуги зберігача, 4 реєстратори цінних паперів, 4 компанії з управління активами, в управлінні яких перебуває 19 інститутів спільного інвестування. Сьогоднішні зміни віддзеркалюють процес трансформації фондового ринку на принципово новий рівень розвитку, де цінні папери існують винятково в бездокументарній формі. Так, 220 акціонерних товариств Полтавщини перевели випуски акцій із документарної форми існування в бездокументарну.

Суттєвим кроком, який було здійснено за останні роки, є розбудова системи розкриття інформації, що зумовлює прозорість та відкритість фінансово-господарської діяльності підприємств для громадськості. Акціонерні товариства області оприлюднили свої річні звіти за 2011 рік, з якими можуть ознайомитися всі зацікавлені особи на сайті www.stockmarket.gov.ua. Щороку підприємства Полтавського регіону визнаються переможцями Всеукраїнського конкурсу на кращу регулярну інформацію акціонерних товариств та підприємств – емітентів облігацій.

У рамках корпоративної реформи забезпечено обов’язкове існування власних веб-сторінок у мережі Інтернет публічних АТ, на яких розміщується значний обсяг інформації про діяльність підприємства. Значна робота проводиться для захисту прав інвесторів щодо участі в управлінні справами акціонерного товариства: контроль за дотриманням порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, формування органів управління акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії) та щодо дотримання порядку виплати дивідендів. Важливим з точки зору захисту прав меншості акціонерів є запровадження в діяльності АТ принципу кумулятивного голосування при обранні членів наглядової ради. Суттєвим кроком є запровадження обов’язкового викупу акцій у акціонерів у випадках прийняття  загальними зборами рішення про реорганізацію, зміну типу акціонерного товариства, вчинення товариством значного правочину, зміну розміру статутного капіталу.

Запровадження цих нововведень досягнуто завдяки професіоналізму, згуртованості фахівців галузі. Переконаний у тому, що, мобілізувавши зусилля щодо впровадження нової стратегії розвитку фондового ринку України, ми зможемо полегшити доступ інвесторів на ринок цінних паперів, розв’язати ключові проблеми депозитарного обліку, встановити взаємозв’язок між економічними подіями та динамікою фондових індексів. Успішна реалізація цих напрямків буде значним поступом вперед на шляху розвитку ринку капіталу, що сприятиме економічному зростанню держави.

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.