Новітні горизонти університету нового покоління

Чергова нагорода – 
результат копіткої праці
“Зоря Полтавщини” вже повідомляла, що у березні 2012 року за результатами рейтингового оцінювання Полтавський університет економіки і торгівлі отримав найвищу нагороду – Гран-прі “Лідер вищої освіти України” – та був відзначений дипломом за активну роботу з модернізації системи освіти. А за підсумками рейтингу вищих навчальних закладів "Компас-2012" ПУЕТ посів 9-те місце серед 232 вузів України, поступившись лише столичним вищим навчальним закладам, і тим самим підтвердив свій статус найкращого вузу в регіоні. Методологія рейтингу передбачала проведення комплексних соціологічних досліджень, що визначають не тільки ступінь відповідності якості освіти і навчальних програм вимогам ринку праці, а й загальну оцінку вишів роботодавцями, випускниками українських вузів та експертами. Враховувалися відгуки випускників про отриману освіту і можливість її застосування в трудовій діяльності, сприйняття роботодавцями та експертами якості освіти в українських вузах, критерій співробітництва між ВНЗ і компаніями-роботодавцями.
– Чергова нагорода, як і попередні, стала результатом копіткої праці керівництва університету, понад 60 докторів наук, професорів і 260 кандидатів наук, доцентів, які забезпечують діяльність 30 кафедр університету та всієї 10-тисячної родини студентів, – підкреслив ректор Полтавського університету економіки і торгівлі Олексій Нестуля. – Взагалі минулий навчальний рік був досить напруженим і насиченим подіями. Насамперед слід відзначити високу динаміку поступу університету як науково-освітнього й культурного центру регіону.
Пріоритет – дистанційне навчання
– Нині ж головним завданням для нас залишається виконання важливого доручення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо впровадження дистанційних технологій навчання, – наголошує Олексій Нестуля. – У процесі реалізації інноваційної освітньої програми в університеті створені принципово нові структурні підрозділи. Візитною карткою проекту став Інститут заочно-дистанційної освіти, який вже має у своїй структурі головний центр дистанційного навчання, аудіо- й відеостудії, сектор розробки веб-ресурсів. З нового навчального року до лав студентства університету приєднаються більше 1000 молодих людей, які здобуватимуть знання за дистанційною формою на базі 9 локальних центрів дистанційного навчання в різних куточках України.
Розвиток вітчизняної науки та пріоритетних напрямів у стінах університету неможливий без науково-інноваційного кадрового забезпечення. На сьогодні в університеті повною мірою реалізується ідея безперервного професійного зростання молодих наукових кадрів. Цьому сприяють дві спеціалізовані ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій з економічних напрямів. 70% викладацького складу університету мають вчений ступінь і наукове звання, з них кожен п'ятий – доктор наук, професор. Тільки минулого навчального року національну наукову скарбницю поповнили 3 докторських і 16 кандидатських дисертаційних досліджень викладачів університету. За даними показниками навчальний заклад – впевнений лідер у регіоні.
ПУЕТ пройшов й акредитацію з чотирьох нових спеціальностей: педагогіка вищої школи, бізнес-адміністрування, готельно-ресторанний бізнес і курортна справа. А ще університет успішно ресертифіковано на відповідність міжнародним стандартам якості ІSО 9001. З цього приводу позитивний висновок нещодавно зробили представники німецької асоціації з якості. 
Полтавські фахівці європейського рівня
Також у ПУЕТі успішно реалізують програми міжнародного співробітництва. Серед партнерів вузу – освітні й наукові установи США, Європи, країн СНД, Китаю. Пріоритетним напрямом розвитку університету залишається формування такої системи освіти, яка спроможна виховати нову генерацію фахівців, підготовлених для інноваційної діяльності в економіці країни, для соціально значущих справ.
– Сьогоднішній випускник університету виходить на ринок праці не тільки своєї країни, але й на світовий, – переконаний ректор Полтавського університету економіки і торгівлі Олексій Нестуля. – За даними соціологічних опитувань, 80% випускників європейських університетів вважають, що вони працюють у глобалізованому світі, на міжнародному ринку, і принаймні один раз на день їм доводиться мати справу з людьми, які отримали освіту в іншій країні й рідною мовою яких є інша мова. Справді, інтеграційні процеси в Європі, поява ринку без кордонів у вищій освіті дають можливість українському суспільству з активними, працездатними і мобільними громадянами реалізуватись через просування освітніх програм, співробітництво між ВНЗ, інтенсифікацію академічного, дослідницького студентського обміну. 
Усвідомлення ключового значення університетів у розвитку міжкультурного діалогу, підвищення власного академічного статусу в міжнародному освітньому просторі, використання досягнень світового досвіду в підготовці конкурентоздатного фахівця – ці та інші ідеї були покладені в основу розвитку міжнародного співробітництва Полтавського університету економіки і торгівлі.
Головним стратегічним завданням у даній сфері стала інтеграція в світовий освітній і науковий простір. Визначені напрями розвитку міжнародної діяльності охопили широкий спектр дії: від розширення зв’язків із провідними зарубіжними університетами до залучення до навчання в університеті іноземних студентів. 
Подвійний диплом
Багаторічний системний підхід у формуванні та налагодженні міжнародних партнерських зв’язків університету дав свої результати. Тільки торік університет уклав 14 нових угод про співпрацю з ВНЗ та науковими установами Португалії, Кіпру, Латвії, Румунії, Туреччини, Чорногорії, інших країн. А це – нові можливості для співпраці, стажування студентів і викладачів, можливість долучитись до культури та цінностей іншого народу, отримати новий соціальний досвід. Успішно реалізовувались вже традиційні для університету проекти в галузі міжнародного бізнесу з університетом Іллінойсу, Холіоукським коледжем (США), стажування студентів і викладачів у інституті мов “Institut fur Sprachen” (Німеччина), Бакинському слов’янському університеті. 
– Враховуючи досвід підготовки в стінах університету фахівців із міжнародної економіки, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи, туризму, основою професійної компетентності яких є ґрунтовна мовна підготовка, одним із важливих напрямів міжнародної діяльності стало залучення іноземних фахівців до навчального процесу, – говорить Олексій Нестуля. – Студентам були створені умови для участі у програмах стажування та проходження навчально-виробничої практики за кордоном – у США, Росії, Чорногорії, Азербайджані, Польщі. Набула розвитку й успішно діє програма “Подвійний диплом”.
Ця програма дає можливість паралельного навчання у двох вищих навчальних закладах з метою одночасного отримання двох дипломів: ПУЕТу і University of Westminster (Велика Британія), Kaplan Aspect Bournemouth (Велика Британія), Tomer Ankara University (Туреччина), Metropolitan University Prague (Чехія), Вищої школи менеджменту інформаційних систем (Латвія), Університетського професіоналізованого інституту “Менеджмент і управління підприємствами” при університеті Овернь-Клермон1 (Франція), Wintage University (США).
А нещодавно угода про подвійний диплом була укладена з університетом Нікосії (Республіка Кіпр).
Східний вектор
Змістом освітньої діяльності університету обумовлено розширення партнерських стосунків із Китаєм. Розвиток цього напряму для університету є пріоритетним, і саме з цією метою під час візиту делегації Аньхойського університету був укладений договір про співпрацю. 
Реалізація цього проекту розпочалась у 2009 році створенням на базі університету Культурно-лінгвістичного центру Китаю
, який діє при методичній, кадровій та інформаційній підтримці Інституту Конфуція Харківського національного університету імені В. Каразіна. 
Впродовж трьох років китайську мову в центрі вивчили понад 200 слухачів, переважну частину яких становили студенти-міжнародники ПУЕТу. Майже третину слухачів становили студенти й учні загальноосвітніх та вищих навчальних закладів Полтави, а також бізнесмени. Заняття з ними 
у комп’ютеризованих аудиторіях із мультимедійним і лінгафонним обладнанням та супутниковим телебаченням проводять викладачі з Китаю, які координуються Інститутом Конфуція.  
В університеті також започатковано формування бібліотеки китайської навчальної, словникової та іншої літератури, яка налічує більше 500 примірників. Цього року слухачі з числа учнів шкіл були запрошені Інститутом Конфуція у літній молодіжний табір, де мали змогу не тільки відпочити, а й поглибити знання китайської мови. Ця акція була безкоштовною для учнів. Окремі слухачі отримали можливість впродовж місяця відпочивати та вивчати китайську мову в Китаї. Завершення вивчення програми кожного навчального модуля увінчується отриманням сертифіката Інституту Конфуція.  
Планується, що програма цього співробітництва, особливо у галузі академічних обмінів студентів і аспірантів, уже найближчим часом набуде нового поштовху, якого надасть йому візит делегації ПУЕТу до Китаю, що запланований на вересень-жовтень 2012 року в рамках співпраці з Інститутом Конфуція ХНУ.
– Втім, головним у виконанні освітньої, просвітницької місії університету є внесок вчених, які створюють наукові школи, опановують унікальне обладнання, реалізують перспективні технології та розробки, – стверджує ректор ПУЕТу Олексій Нестуля. – Ми гордимося своїми випускниками. І, як виявляється, про успіхи багатьох із них можна дізнатися на шпальтах журналу “Forbes Україна”. Взагалі мені подобаються риси, притаманні нинішнім студентам, це – креативність, здорові амбіції, цілеспрямованість, наполегливість, любов до своєї справи, бажання зробити світ навколо себе кращим. За цими молодими людьми – майбутнє, вони здатні творити сильну, заможну Україну.
Стипендіати програми “Завтра.UA”
Ми поспілкувалися саме з такими цілеспрямованими й амбітними студентами – цьогорічними стипендіатами програми “Завтра.UA” Фонду Віктора Пінчука – Вікторією Кабай, Сергієм Іванюком та Тетяною Будковою (на фото). До речі, цьогоріч до участі в конкурсі долучились 1859 студентів із більш ніж 100 вищих навчальних закладів України. 
– Яким був ваш шлях до перемоги у цьому конкурсі?
С.І.: Коли я вивчав фінансовий аналіз та фінансовий менеджмент, спало на думку розробити інтегральний коефіцієнт платоспроможності, який об’єднав би всі показники, що характеризують діяльність підприємства. На той час університет уклав угоду з Фондом Віктора Пінчука, і я вирішив спробувати свої сили.
В.К.: За останні 10 років спостерігається тенденція до банкрутства підприємств. Захотілося спробувати запобігти цьому. Тож я почала працювати над темою профілактики банкрутства. Взагалі цей конкурс приваблює молодих науковців. Ми мали змогу поспілкуватися із колегами, розширити свій світогляд. 
Т.Б.: Я зацікавилась проблемою визначення рівня фінансової безпеки підприємств. Об’єктом дослідження стали хлібопекарні підприємства, оскільки саме вони перебувають у кризовому фінансовому стані.
– Навчання в університеті економіки і торгівлі вплинуло на ваше становлення як особистостей, фахівців?
С.І.: В університеті мене вразила класна бібліотека. Дуже багато прочитав книг, закордонних авторів, у тому числі англійською мовою. Також на моє становлення вплинув наш ректор Олексій Олексійович Нестуля – мудрий наставник, який розуміє студентів.
Т.Б.: Я з дитинства мріяла займатись наукою. В університеті це моє бажання знаходило підтримку, як моральну, так і фінансову. На всі наукові студентські конференції їздила за рахунок вузу. 
В.К.: Університет вчить наполегливості у досягненні мети, терпінню, витримці, допомагає виховувати ділові якості, які, безумовно, знадобляться у подальшому житті.
– Ваші враження від молодіжного форуму “Завтра.UA”?
В.К.: Мене вразила фізкультхвилинка під час лекцій. Навіть Сергій Тігіпко й Віктор Пінчук танцювали разом із нами.
С.І.: Насамперед це – спілкування з відомими особистостями, як, приміром, засновник Вікіпедії Джіммі Уельс, художниця Оксана Мась…
Т.Б.: Нам ще в університеті, а потім і на форумі, весь час говорили, що ми – еліта України, нам творити її майбуття. Переконали, що так і буде.
Анатолій ВАСЕВИЧ
“Зоря Полтавщини”
Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.