Офіційно

3. Установити профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 42612,6 тис.грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).
4. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 42612,6 тис.грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).
5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів обласного бюджету в сумі 12000,0 тис. грн.
6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 5) на 2011 рік:
1) субвенцій із загального фонду Державного бюджету на:
1.1. виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі 767 805,8 тис.грн;
1.2. надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 338015,3 тис.грн;
1.3. надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 7159,1 тис. грн;
1.4. надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 44659,9 тис.грн;
1.5. виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” у сумі 8198,2 тис.грн;
1.6. фінансування Програм – переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та Програм розвитку місцевого самоврядування у сумі 1100,0 тис.грн;
1.7. збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень у сумі 3548,0 тис.грн;
1.8. поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, у сумі 1259,0 тис.грн;
2) додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 22730,4 тис.грн;
3) субвенцію з обласного бюджету на утримання об’єктів спільного користування (опікового відділення при Кременчуцькій центральній районній лікарні) у сумі 1100,0 тис.грн;
4) субвенцію з обласного бюджету на утримання притулків для неповнолітніх у сумі 2282,2 тис.грн;
5) субвенцію з обласного бюджету обласному бюджету Харківської області на проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію у сумі 117,9 тис.грн;
6) субвенцію з обласного бюджету обласному бюджету Сумської області для проведення імунологічних досліджень (визначення кількості СД4-лімфоцитів) ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у сумі 137,4 тис.грн;
7) субвенцій зі спеціального фонду Державного бюджету на:
7.1.фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного зі Світовим банком проекту “Вдосконалення системи соціальної допомоги” у сумі 382,9 тис.грн.
7. Дозволити обласній державній адміністрації протягом 2011 року здійснювати розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету та інших місцевих бюджетів за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном з послідуючим затвердженням на черговій сесії обласної ради.
8. Дозволити начальнику головного фінансового управління облдержадміністрації за погодженням з постійною комісією з питань бюджету та управління майном в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
9. Установити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2011 рік у сумі 6 605,0 тис.грн.
10. У межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною ознакою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету головне фінансове управління облдержадміністрації за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
У винятковому випадку за обгрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за функціональною ознакою, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється за рішенням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном.
11. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету погодити переліки та напрями використання капітальних видатків та видатків, що спрямовуються на книговидання, культурно-мистецькі і спортивні заходи, з профільними комісіями обласної ради та постійною комісією з питань бюджету та управління майном, пріоритетним напрямком спрямування витрат розвитку визначити заходи з енергозбереження.
12. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
поточні трансферти населенню (код 1340);
поточні трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
13.Затвердити перелік об’єктів (додаток 6), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
14.Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 3429,0 тис.грн (додаток 7).
15. Затвердити перелік розпорядників бюджетних коштів (уповноважених органів) по виконанню державних програм в частині перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам (додаток 8).
16. Установити обсяг надання кредитів з обласного бюджету в сумі 30,0 тис. грн в 2011 році (додаток 9).
17. Розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
18. Дозволити головному фінансовому управлінню облдержадміністрації протягом 2011 року отримувати відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України середньострокові позики за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункового обсягу доходів обласного бюджету на 2011 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
19. Встановити розмір відрахування частини прибутку (доходу) д
о обласного бюджету для підприємств, установ і організацій (крім бюджетних), майно яких є спільною власністю територіальних громад області, на рівні 10 відсотків. У разі спрямування господарською організацією частини прибутку на розвиток власної матеріально-технічної бази (капітальні видатки) розмір відрахувань частини прибутку зменшується на суму цих капітальних видатків.
Полтавському обласному комунальному виробничому підприємству теплового господарства “Полтаватеплоенерго”, комунальному підприємству Полтавської обласної ради “Полтававодоканал”, обласному комунальному виробничому підприємству теплового господарства “Лубнитеплоенерго”, обласному комунальному виробничому підприємству теплового господарства “Миргородтеплоенерго”, обласному комунальному виробничому підприємству водопровідно-каналізаційного господарства “Миргородводоканал” та комунальному підприємству “Об’єднане готельне господарство” встановити розмір відрахування частини прибутку (доходу) до обласного бюджету на рівні 0 відсотків.
Організацію виконання цього пункту покласти на управління майном обласної ради, галузеві управління, головні управління житлово-комунального господарства, фінансове, економіки облдержадміністрації.
20. Додатки 1–9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
21. Організацію виконання даного рішення покласти на головне фінансове управління облдержадміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної ради з питань бюджету та управління майном.
Голова обласної ради  І.М.МОМОТ.

Примітка. Текст Рішення і додатки 1–9 до цього Рішення розміщені на сайті http://www.oblrada.pl.ua.

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.