Суд як основа держави,що урівноважує суспільство

Стан економічної ситуації в країні не міг не позначитись на умовах роботи суду. В березні 2009 року було повністю зупинене фінансування господарського суду за певними статтями витрат, через що виникла загроза припинення його роботи. На державному рівні залишилася невирішеною ціла низка проблем, що стосуються фактичної реалізації принципу незалежної судової влади, підтримки належного професійного рівня суддів, а також матеріально-технічного, інформаційного забезпечення судів та соціального захисту суддів. Разом із тим, незважаючи на подібні негаразди, господарський суд області успішно виконував свої завдання щодо утвердження правового порядку в економічних відносинах. Протягом 2009 року судом було постановлено 7074 процесуальних документи, у тому числі з закінченням провадження – 3740. Із заявлених позовних вимог у сумі 810461019 грн судом визнано обгрунтованими і задоволено вимоги в сумі 492740270 грн. За заявами органів прокуратури державі відшкодовано 5971960 гривень. Загальний розмір державного мита, сплаченого при поданні позовів та присудженого до стягнення при вирішенні спорів, склав 4140651 грн, 77483 рос. крб., 20525 дол. США, 2 376 євро.  
Як і в попередні роки, найбільшу кількість складали спори, пов'язані з розрахунками за поставлені товари, виконані роботи чи надані послуги. Такі обставини є свідченням низької та безвідповідальної договірної дисципліни контрагентів (контрагенти – особи, установи, організації, пов'язані об-
ставинами по спільному договору, які співпрацюють в процесі виконання договору).
Залишаються актуальними питання банкрутства суб'єктів господарювання області. Тільки за 2009 рік  господарським судом Полтавської області було порушено 310 справ. Згідно з Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" прийнято 282 постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
Варто зазначити, що практично всі справи про банкрутство, які доводяться до ліквідаційної процедури, ініціюються щодо підприємств, які не мають перспектив фінансового оздоровлення, та констатують лише факт припинення їх діяльності. А закриття підприємств – це втрата певною кількістю людей своїх робочих місць, збільшення навантаження на сферу соціальних виплат, відсутність відрахувань до бюджету і таке інше. З огляду на це процедура судової санації має посісти центральне місце в законодавчому регулюванні інституту банкрутства, адже вона спрямована не лише на захист інтересів боржника та оздоровлення фінансово-господарського становища підприємства, а й на задоволення вимог його кредиторів. Але, як свідчить статистика, процедура санації в судовій практиці застосовується вкрай рідко. За результатами розгляду справ про банкрутство в 2009 році лише в одній з них введено процедуру санації боржника. На кінець року в провадженні господарського суду знаходилось десять справ, у яких триває процедура санації (відновлення платоспроможності) борж-ника.
Зберегли свою актуальність справи, пов'язані з проведенням розрахунків за спожиті енергоносії. При вирішенні справ цієї категорії судом, як правило, здійснюється комплексний аналіз правовідносин, що склалися між сторонами, зокрема з метою правильного визначення підстав та періоду виникнення спірних правовідносин, обгрунтованості вимог про застосування штрафних санкцій, нарахування інфляційних втрат і річних, та правильно застосовуються норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини.
Продовжила своє існування тенденція до збільшення кількості справ зі спорів, які виникли з договорів банківського кредитування, що теж, наймовірніше, є наслідками кризи, адже підставою більшості такого роду позовів є неповернення суб'єктами господарювання отриманих від банків кредитів у встановлений кредитними договорами строк. Переважно ці позови обгрунтовані й задовольнялися судом. Суми неповернутих кредитів стягувались як з боржників, так і з поручителів, за рахунок грошових коштів і за рахунок заставленого майна.
Хоча в порівнянні з попереднім періодом дещо і зменшилась, все ж таки залишилась значною кількість позовних заяв зі спорів, що виникають із корпоративних відносин. Аналіз розглянутих справ свідчить, що основними причинами виникнення спорів у цих  справах слугували невідповідність положень статуту та установчих документів товариства вимогам чинного законодавства, порушення порядку внесення змін до цих документів, порушення процедури скликання та проведення загальних зборів, реєстрації учасників товариства, перевищення повноважень органами господарського товариства, невідповідність їх рішень вимогам чинного законодавства, недотримання вимог щодо зміни розміру статутного капіталу товариства, порушення порядку виключення, виходу учасника з товариства, переходу його частки у статутному фонді, неви-
плата учаснику товариства повністю чи частково дивідендів.
   У процесі відправлення судочинства повністю забезпечувалося виконання Закону України "Про доступ до судових рішень", Постанови Кабінету Міністрів України № 740 від 25.05.2006 року "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень". Щоденно відповідальною особою апарату суду надсилались електронні копії судових рішень адміністраторові Єдиного державного реєстру судових рішень.
Як і завжди, робота колективу господарського суду Полтавської області не обмежувалася реалізацією основної функції, пов'язаної з вирішенням спорів. Не залишено поза увагою виявлені при розгляді судових справ порушення законності та недоліки в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, державних чи інших органів. На адресу їхніх керівників направлено 12 окремих ухвал. Щодо порушень, які містять ознаки дій, переслідуваних у кримінальному порядку, органам прокуратури направлено 19 повідомлень.
Підсумовуючи, слід зазначити, що господарський суд Полтавської області своєю діяльністю доводить спроможність забезпечити єдність прав із обов'язком дотримуватися законів, збереження балансу приватних інтересів та по-
треб суспільства.
І хоча сьогодні на адресу судів висловлюється багато зауважень, усім необхідно усвідомити, що без правосуддя не можна забезпечити нормального життя. Суд є основою держави, саме він покликаний захищати Конституцію і ті цінності, які в ній задекларовано. Саме він урівноважує суспільство.

Валерій  ЦІЛЕНКО
Голова господарського суду
Полтавської області
Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.