Про обласний бюджет на 2015 рік

Р І Ш Е Н Н Я
двадцять шостої позачергової сесії обласної ради шостого скликання
від 16.01.2015 р.
Про обласний бюджет  на 2015 рік

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2015 рік:
– доходи обласного бюджету в сумі 3 679 261,7 тис. грн, в тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 3 527 228,8 тис. грн, доходи спеціального фонду обласного бюджету – 152 032,9 тис. грн згідно з додатком 1 до цього рішення;
– видатки обласного бюджету в сумі 3 679 239,7 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 3 428 849,3 тис. грн, видатки спеціального фонду обласного бюджету – 250 390,4 тис. грн згідно з додатком 3 до цього рішення;
– повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету в сумі 2 085,0 тис. грн згідно з додатком 4 до цього рішення;
– надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету в сумі 2 107,0 тис. грн згідно з додатком 4 до цього рішення;
– профіцит загального фонду обласного бюджету в сумі 98 379,5 тис. грн згідно з додатком 2 до цього рішення.
– дефіцит спеціального фонду обласного бюджету в сумі 98 379,5 тис. грн згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2015 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету в сумі 15 000,0 тис. грн.
4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Затвердити на 2015 рік резервний фонд обласного бюджету в сумі 12 810,0 тис. грн.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовка кадрів вищими навчальними закладами I–IV рівнів акредитації.
8. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 15 362,2 тис. грн згідно з додатком 7 до цього рішення.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Департаменту фінансів облдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
– позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
11. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.
14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету України на 2015 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
15. У межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною ознакою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Департамент фінансів облдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків у межах їх загального обсягу за функціональною ознакою, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за рішенням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном.
16. Дозволити обласній державній адміністрації протягом 2015 року здійснювати розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету та інших місцевих бюджетів за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та управління майном з послідуючим затвердженням на черговій сесії обласної ради.
17. Дозволити директору Департаменту фінансів облдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
18. Затвердити перелік розпорядників бюджетних коштів (уповноважених органів) по виконанню державних програм в частині перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам згідно з додатком 8 до цього рішення.
19. Затвердити розмір відрахування частини прибутку (доходу) до обласного бюджету для підприємств, установ і організацій (крім бюджетних), майно яких є спільною власністю територіальних громад області, на рівні 10 відсотків. У разі спрямування господарською організацією частини прибутку на розвиток власної матеріально-технічної бази (капітальні видатки) розмір відрахувань частини прибутку зменшується на суму цих капітальних видатків.
Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.
Організацію виконання цього пункту покласти на управління майном обласної ради, галузеві департаменти та управління, Департаменти фінансів та економічного розвитку облдержадміністрації.
20. Додатки 1–8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Організацію виконання даного рішення покласти на Департамент фінансів облдержадміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної ради з питань бюджету та управління майном.
Голова обласної ради П.В.ВОРОНА.

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.