Святкування 8 Березня на Полтавщині у 20–30-х роках минулого століття

У Державному архіві Полтавської області зберігаються документи Полтавського окрвиконкому, які розповідають про святкування 8 Березня на Полтавщині у 1920–1930 роках. Документи відображають складні й неоднозначні події того часу. З одного боку – намагання партійних і радянських органів долучити жінок до реалізації планів індустріалізації, колективізації та здійснення культурної революції, ентузіазм трудівниць, їх віра в світле майбутнє, що ось-ось настане, з іншого – початок насильницької колективізації, посилення адміністративно-командних методів управління. Бачимо зарегламентованість проведення свята, вимоги чіткого дотримання планів проведення зборів та інших заходів, детального звітування перед окрвиконкомом про їх проведення. Та найкраще про це скажуть самі документи.
* * *
План проведення Міжнародного жіночого свята 8-го Березня по Полтавській окрузі на 1929 рік.
Політичний зміст та характер святкування.
Міжнародний жіночий день мусить пройти під кутом зору: а) підвищення врожайности; б) поширення засівних площ; в) проведення організованим шляхом весняної засівної кампанії; г) загострення класової боротьби з куркулями на селі і непманом в місті та участь жінки в наступі на куркуля і непмана; д) партізація кращої частини робітниць і батрачок та висунення їх на провідну керуючу роботу; ж) роз’яснення міжнародних взаємин і участь жінки в оборонній спроможності країни; участь жінки у здійсненні культурної революції.
Організаційно-пропагандистська робота в м. Полтаві.
28/ІІ скликаються об’єднані збори делегаток … для пророблення питання Міжнародного жіночого дня 8 Березня під кутом зору весняної посівної кампанії.
2/ІІІ скликається округова нарада Округовим виконавчим комітетом жінок – членів рад. Головним чином голів Сільрад, замісників голів, секретарів, членів президій та голів комісій Сільрад.
5/ІІІ по лінії робітничої кооперації скликається конференція кооперативного активу, де загострюють увагу на практичних досягненнях в галузі побутових міроприємств по обслуговуванню жінок – пайщиць (дитячі садки та інше)…
7/ІІІ у клубах відбуваються урочисті збори членів клубу в купі з їхніми родичами. З гуртками шиття та кроєння, шкіл лікнепу з повісткою денною: Міжнародний жіночий день 8 Березня та участь жіноцтва в проведенні культурної революції…
14) провести у місті Полтаві протягом березня місяця побутовий похід робітників, дружин робітників. Всі установи, що обслуговують побутові потреби жіноцтва з метою виявлення дефектів в роботі для вжиття заходів про усунення цих хиб;
15) редакція “Робітника Полтавщини” освітлює як підготовку до 8-го Березня, а також і конкретні міроприємства, що намічаються організаціями і установами у проведенні 8-го Березня…
* * *
Із звіту про проведення свята
8 Березня в Полтавському районі.
До Полтавського Округового виконавчого комітету
Полтавський Р.В.К.* повідомляє, що для проведення жіночого свята 8-го Березня 1929 року була утворена Районна комісія з 5-ти осіб, яка виробила план проведення 8-го Березня, та дані вказівки С. Радам про утворення таких комісій, які вели всю підготовчу роботу, і майже в більшості С.Рад робота пройшла гарно…
Райком К.С.М провів Районову конференцію дівчат про 8 Березня.
Збори відбулися майже по всіх селах з великою активністю жінок.
ПРИКЛАД: Жінка 43 років, неписьменна, під диктовку чоловіка вивчила вірші. Жінки виконували головні ролі у п’єсах.
У Микільському гарно пройшла сімейна вечірка, у двох школах проведені ранки для дітей 8 Березня.
До партії вступило у Россошинцях – дві жінки.
У психлікарні переведені дві санітарки на роботу кухарок, а на місце санітарок взяли двох біднячок делегаток.
До КНС** по Полтавському району
8 Березня вступило 209 жінок.
У Петрівці 8 Березня постановили на зборах церкву забрати для С.Б.***, 212 жінок голосували за цю пропозицію.
Присутність на зборах була гарна, наприклад: у Мачухах – 500 жінок, у Петрівці – 417 жінок, у Микільському – 350, у Дублянщині – 223.
Кооперування жінок за фонд бідноти – 15 жінок. Самопоміч 20 жінок, які до 8-го Березня відпустив на це 300 карб.
У Россошинцях піднесли дельзборам червоний прапор насінньове господарство і робітники Будинку відпочинку. У комуні “Леніна” теж преподнесли прапор дельзборам.
8-го Березня в Н. Млинах був влаштований агитсуд над чоловіком п’яницею, який знущається над своєю жінкою.
Присутні були дуже задоволені.
Голова Р.В.К. /Герасименко/.
За секретаря /Кубрак/.
* * *
З листа жінорга Шишацького району Блохіної.
У сільбуді утворено куток жінки, при дельзборах утворюється комісія із жінок для обстеження різних організацій і покращення захисту батрачок. Трудно що-небудь організувати, ось хоча б і гурток скорої допомоги. Голова У.Ч.Х. спить, ніяк не розбудеш. Кожен день хожу під дощ щоб хоть як скоріше організувати цей гурток. Тому що багато зацікавилося цим гуртком жіноцтва та ніяк наш голова У.Ч.Х. та райполітінспектор не зберуться зробити організаційного засідання для утворення цього гуртка. При Маячській лікарні уже 20 душ записалось, хоть і трудно, а організуєм. На делегатських зборах ставиться питання про самообкладання і підвищення паїв, про сельпозику, ставилося питання про значення воздухофлоту**** і провели збор на літака “делегатку” де назбирали 8 карб. Гроші іще не всі зібрані. У нас погане становище тому, що град побив хліб і жінці біднячці ні за що купити облігацію. Ждуть поки нанесуть крашанок тоді всі пообіщалися купити хоть по четверті облігації. Багато є делегаток, що уже купили.
* * *
Із виступу тов. Максимової на зльоті жінок-колгоспниць 8-го Березня.
Товариші, сьогодні на повістці денній у нас стояло питання про стан жінок колективісток. Які завдання жінок. Нам треба перш за все ліквідувати неписемність, допомогти жінці править державою. Друге завдання – нам треба підготувати свої кадри. У нас зараз 60 жінок на курсах, і ми підемо на село й розкажемо, як годувати дітей. У нас зараз мається 5-річка, нам треба її виконати за 4-ри роки. У нас є багацько куркульських забобонів, які говорять, що в комунах є дуже багато поганого. Це є куркульські брехні, і вони нам забивають наших темних бідняків, щоб й вони шли по куркульському шляху. Я думаю, що ми не підемо за куркулем, ми будемо держатися комуністичної партії, ми підемо за прикладом червоного куща.
Хай живе комуністична партія, хай живе всесвітня революція, хай живе жінка будівниця!

*Полтавський Р.В.К. – Полтавський районний виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів.
** КНС – комітет незаможних селян, який був своєрідною формою організації незаможних селян в Україні у 1920–1930 роках, опорний пункт радянської влади на селі.
*** С. Б. – сільський будинок.
**** Воздухофлот – повітряний флот Радянського Союзу, літаки для якого у 20–30-х роках минулого століття будувалися як за рахунок державних коштів, так і за рахунок коштів громадян (шляхом придбання емісійних цінних паперів – облігацій).

Валентина ГУДИМ
Директор Державного архіву Полтавської області, заслужений працівник культури України

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.