Що чекає дітей війни?

Питання виплати дітям війни за вже остаточно прийнятими рішеннями судів залишається на державному рівні невирішеним і гострим. Депутатська пошта переповнена зверненнями громадян з вимогами врешті виплатити “відсуджене” у держави.
В інтересах цієї категорії громадян мені вкотре довелося звернутися до Уряду з пропозицією вирішення проблеми чи хоча б оприлюднення офіційної позиції влади щодо перспектив розв’язання цього болючого питання.
Яка остання офіційна позиція влади щодо виплат дітям війни за вже прийнятими рішеннями судів?
Кабінет Міністрів України: “149/0/2-14 від 13.01.14. Народному депутатові України С.В.Гордієнку. Шановний Сергію Володимировичу! Розглянувши Ваш запит, оголошений на засіданні Верховної Ради України 20 грудня 2013 р., щодо виплати підвищення до пенсій дітям війни за рішеннями судів, повідомляємо.
Статтею 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни” (далі – Закон) в редакції, що діяла до 1 січня 2008 р., передбачалося, що дітям війни пенсії підвищуються на 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.
Разом з тим відповідно до статті 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” мінімальний розмір пенсії за віком застосовується виключно для визначення розмірів пенсій, призначених згідно із згаданим Законом.
Фінансування витрат, пов’язаних з виконанням Закону, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
Згідно з частинами першою та другою статті 23 Бюджетного кодексу України будь-які бюджетні призначення та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України, у порядку, визначеному Кодексом.
Відповідно до частини першої статті 3 Закону України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень” виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється Казначейством у межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків такого державного органу, а у разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень – за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.
Слід зазначити, що Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання судових рішень” від 19 вересня 2013 р. № 583-VІІ Кабінет Міністрів зобов’язано забезпечити проведення протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом інвентаризації заборгованості з виплат за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, ухваленими на підставі правовідносин, що мали місце до набрання чинності зазначеним Законом.
За результатами інвентаризації буде встановлено реальний обсяг зазначеної заборгованості, що дасть змогу здійснити планування необхідних витрат державного бюджету.
Водночас інформуємо, що в проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” передбачено видатки на виконання судових рішень у сумі 76,9 млн гривень.
З повагою
Прем’єр-міністр України
Микола Азаров”.
Міністерство юстиції України: “10.01.2014 р. №770-0-2-13/61. Народному депутату України Гордієнку С.В. Шановний Сергію Володимировичу! У зв’язку з Вашим депутатським запитом, оголошеним на засіданні Верховної Ради України 20 грудня 2013 року, Міністерством юстиції в межах компетенції повідомляється.
До набрання чинності Законом України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень” Міністерством юстиції було підготовлено роз’яснення, яке направлено до Кабінету Міністрів України з метою забезпечення єдиних підходів державних органів щодо застосування положень зазначеного Закону на практиці.
Відповідні роз’яснення Міністерством надано Державній виконавчій службі для доведення їх до державних виконавців.
Також зазначаємо, що переважна більшість рішень судів про стягнення на користь громадян пенсійних та інших соціальних виплат носять зобов’язальний характер та мають виконуватися за процедурою, передбаченою статтею 7 Закону України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень”.
Водночас під час виконання органами державної виконавчої служби судових рішень зазначеної категорії виникали проблеми, пов’язані з неоднозначним застосуванням адміністративними судами вказаної норми Закону.
У зв’язку з цим Міністерством юстиції перед Кабінетом Міністрів порушено питання щодо ініціювання звернення до Вищого адміністративного суду України стосовно надання судам нижчого рівня рекомендаційних роз’яснень з питань застосування положень Закону України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень”.
Вищим адміністративним судом України головам апеляційних адміністративних судів направлено інформаційний лист від 13 червня 2013 року № 846/12/13-13, яким доведено єдину позицію щодо розгляду судами питання про зміну способу і порядку виконання рішень, ухвалених у справах, пов’язаних із соціальними виплатами, для врахування при здійсненні правосуддя, зокрема щодо можливості у цій категорії справ зміни способу і порядку виконання рішення шляхом зміни зобов’язання здійснити виплати на стягнення цих виплат.
Також зазначаємо, що 19.09.2013 Верховною Радою України прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законів України”, яким, зокрема, внесено зміни до Закону України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень” та визначено порядок погашення заборгованості за виконавчими документами за рішеннями суду про стягнення коштів та рішеннями суду, що набрали законної сили, боржниками за якими є державні органи, державні підприємства, установи, організації, а також юридичні особи, реалізація майна яких забороняється відповідно до законодавства, виданими або ухваленими до 01.01.2013.
Так, зазначені виконавчі документи та судові рішення з 16.10.2013 подаються до органів державної виконавчої служби.
Заборгованість за такими виконавчими документами та судовими рішеннями погашатиметься в межах бюджетних асигнувань на погашення такої заборгованості, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
З повагою
міністр Олена Лукаш”.
Міністерство соціальної політики: “№ 115/0/10-14/039 від 11.01.2014 р. Народному депутату України Гордієнку С.В. Шановний Сергію Володимировичу! Міністерство соціальної політики України розглянуло Ваш депутатський запит, оголошений на засіданні Верховної Ради України 20 грудня 2013 року, з питання виплати підвищення до пенсії дітям війни згідно з рішеннями суду та повідомляє.
Законом України “Про соціальний захист дітей війни” передбачено, що дітям війни пенсії підвищуються на 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.
Відповідно до статті 7 Закону фінансове забезпечення державних соціальних гарантій, передбачених цим Законом, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
Згідно із частиною першою та другою статті 23 Бюджетного кодексу України будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюють лише за наявності відповідного бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України.
Статтею 3 Закону України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень”, який набрав чинності з 01.01.2013, встановлено, що виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється Державною казначейською службою України в межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків такого державного органу, а у разі відсутності в зазначеного державного органу відповідних призначень – за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.
Слід зазначити, що пунктом 2 Прикінцевих положень Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання судових рішень” від 19.09.2013 № 583-VІІ Кабінет Міністрів України зобов’язано забезпечити проведення протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом інвентаризації заборгованості з виплат за рішенням суду, виконання яких гарантується державою, ухваленими на підставі правовідносин, що мали місце до набрання чинності цим Законом.
За результатами вказаної інвентаризації буде встановлено реальний обсяг зазначеної заборгованості, що дозволить розглянути питання планування необхідних для її погашення витрат Державного бюджету України.
Водночас інформуємо, що в проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” передбачені кошти на забезпечення виконання рішень суду, що гарантовані державою, у сумі 76,9 млн грн.
З повагою
заступник міністра Л.Дроздова”.
Сухі канцелярські рядки урядовців є маловтішними та малозрозумілими для більшості дітей війни. Вони дуже бояться слів “інвентаризація заборгованості”, бо вбачають у цьому нові поневіряння “по інстанціях”, на які вже може не вистачити їхнього життя.
З цих відповідей зрозуміло лише одне, що шляхів вирішення цієї проблеми на сьогодні не існує, і наша спільна боротьба повинна тривати за те, щоб остаточно прийняті Іменем України рішення судів в інтересах дітей війни були виконані.
Один з етапів цієї боротьби за виключення із Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” норм і положень про те, що статті 5 та 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни” (та інших категорій пільговиків) можуть застосовуватися лише у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду, за наполяганням фракції Компартії України були виключені з нинішнього Закону. Але це лише невеличка перемога, а головна боротьба попереду.

С.ГОРДІЄНКО,
народний депутат України,
фракція КПУ.

(Друкується відповідно до поданого автором оригіналу в порядку, визначеному Законом України “Про статус народного депутата України”).

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.