Благо народу – найвищий закон

Права й свободи людини і громадянина є найважливішими складовими Конституції України. Запорукою будь-якого демократичного та економічно розвиненого суспільства є справедлива і незалежна судова система.  Судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними судами. З метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина Законом України “Про судоустрій і статус суддів” визначені правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні.
На Полтавщині функціонують 34 суди: апеляційний, окружний адміністративний, господарський суди та тридцять один місцевий загальний суд. Організаційне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції здійснює територіальне управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області.
***
В апеляційному суді Полтавської області, як і в загальних місцевих та спеціалізованих судах, успішно продовжується впровадження судової реформи, яка розпочата з прийняттям в 2010 році Закону України “Про  судоустрій і статус суддів”. У рамках реформування судової системи  реалізується проект “Електронний суд”, основним принципом якого є налагодження процесу оперативного обміну інформацією в електронному вигляді між судовими установами, учасниками судового процесу. “Електронний суд” забезпечує безперервність судового процесу з використанням новітніх інформаційних технологій, надає можливість учасникам процесу своєчасно й оперативно отримувати інформацію про рух справи, повістки засобами мобільного зв’язку через SMS-повідомлення тощо. Кількість громадян, які використовують функції “Електронного суду”, постійно збільшується.
Для забезпечення прозорості й відкритості діяльності судів області, обізнаності широкої громадськості з їхньою роботою суди публікують у ЗМІ, інтернет-виданнях Полтавщини інформацію щодо судової практики та судової статистики, стану розгляду резонансних справ, організаційної діяльності суду тощо. Крім того, на веб-сайтах судів  області на  офіційному веб-порталі “Судова влада України” оприлюднюється інформація про діяльність суду.
***
Полтавський окружний адміністративний суд розглядає публічно-правові спори, у яких хоча б однією зі сторін є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа. У період з 1 січня по 1 листопада  2013 року до вищеназваного суду  надійшло 7047 позовних матеріалів. Середньомісячне надходження позовних заяв на суддю за цей період становить 57 одиниць. Середньомісячний показник  по Україні за аналогічний період – 40 одиниць. Отже, Полтавський окружний адміністративний суд за цим показником займає 3-тє місце серед адміністративних судів України. За вказаний період  судом постановлено 7118 судових рішень. По справах, які  закінчено провадженням, заявлена вимога про  стягнення коштів складає 150,4 мільйона гривень. Сума, присуджена до стягнення, становить  майже 115 мільйонів гривень. Із неї майже 72 мільйони гривень присуджено до стягнення на користь держави, понад 34 мільйони – на користь фондів та центрів зайнятості. Для  підприємств стягнуто бюджетне відшкодування з податку на додану вартість  у сумі близько 8,5 мільйона гривень, на користь фізичних осіб – понад 97 тисяч гривень.
Про професійність суддів, відповідальне ставлення до роботи суддів та працівників апарату, належні умови для здійснення правосуддя свідчать результати моніторингу громадської думки. Зокрема 91 відсоток опитаних в цілому позитивно оцінюють роботу суду, 90 відсотків відзначили високу кваліфікацію суддів.
***
Господарський суд області розглядає спори в сфері економічних відносин між юридичними особами незалежно від їхньої форми власності та за участю громадян у випадках, визначених чинним законодавством. Протягом 2013 року господарський суд, як і в попередні періоди,   забезпечив належний рівень захисту прав та інтересів, що охороняються законом, учасників правовідносин у сфері господарювання.
Так, за 11 місяців поточного року до господарського суду надійшло 3075 позовних матеріалів та справ. За результатом розгляду судових спорів суддями вирішено по суті 2363 справи, ухвалено 1554 судових рішення, що підлягають оскарженню у наглядових інстанціях, 58 відсотків з яких пов’язані з майновими спорами. За цей період до суду надійшло 3102 заяви, скарги, клопотання, з яких задоволено повністю або частково 2402.
Здійснюючи розгляд судових справ, судді активно реагують на виявлення порушень законності в регіонах та окремих галузях економіки з боку суб’єктів господарювання.
Згідно зі Статистичним бюлетенем Вищого господарського суду України за ІІІ квартал 2013 року за якісними показниками роботи господарський суд Полтавської області входить у п’ятірку провідних серед подібних установ країни.
***
Завдяки спільним зусиллям територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області та Національної школи суддів України для забезпечення належного кваліфікованого рівня суддів за неповних одинадцять місяців поточного року підвищили кваліфікацію двадцять дев’ять суддів та двадцять дев’ять працівників місцевих судів загальної юрисдикції, які взяли участь у семінарах-навчаннях, тренінгах, що проводилися  Національною школою суддів України.
Загальний огляд показників за 11 місяців поточного року свідчить про зменшення кількості розглянутих місцевими судами справ на 9 відсотків.
***
Підсумовуючи, можна сказати, що для виконання головної мети – захисту прав і свобод людини – судовій системі України потрібно продовжити вдосконалення інформаційно-телекомунікаційної системи судів, якісне поліпшення рівня судового захисту прав і свобод громадян та юридичних осіб, працювати над формуванням позитивного іміджу судової системи, підвищувати рівень правової  інформованості населення.

Іван КЛОЧКО
Начальник територіального управління
Державної  судової адміністрації України
в Полтавській області

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.