Що таке ОСББ?

До редакції “Зорі Полтавщини” надійшов лист від учасника Великої Вітчизняної війни, ветерана праці Олександри Євтихіївни Нетребко, яка з 1968 по 2012 роки проживала у Полтаві по вулиці Козака, 14. Зараз там зводиться нова дев’ятиповерхівка. З червня 2012 року Олександра Євтихіївна мешкає у будинку по вулиці Жовтневій, 40. У 84-річному віці довелося пережити чимало клопотів із переїздом, оформленням документів, укладанням договору з ЖЕО-2. У липні 2013 року жителі згаданого помешкання організували об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – ОСББ. Із цього приводу жінку непокоїть багато питань, у тім числі й щодо збереження права на пільги. Відповіді на запитання нашої читачки надав департамент житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації.
* Що таке ОСББ, які підстави для його створення і якими положеннями чинного законодавства потрібно керуватися при організації такого об’єднання?
В одному житловому комплексі може бути створене тільки одне об’єднання. Воно забезпечує права власників приміщень на володіння та користування спільним майном, належне утримання будинку та прибудинкової території, виконання членами ОСББ своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання, та сприяє отриманню житлово-комунальних й інших послуг належної якості за обгрунтованими цінами. Об’єднання є юридичною особою, що створюється відповідно до закону, має печатку зі своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові рахунки в банківських установах. ОСББ є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між членами об’єднання. Порядок надходження і використання коштів об’єднання визначається Законом України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”.
* Кому підпорядковане ОСББ, як формується його керівництво?
Органами управління ОСББ є загальні збори його членів, правління, ревізійна комісія. Загальні збори правомочні, якщо на них присутні більше половини членів об’єднання. Рішення зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов’язковим для всіх членів об’єднання і оприлюднюється. Воно може бути оскаржене у судовому порядку. До виключної компетенції загальних зборів членів ОСББ належать: затвердження статуту та внесення змін до нього; обрання членів правління об’єднання; затвердження кошторису, балансу та річного звіту; визначення розмірів внесків та платежів членами об’єднання; прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку або про зведення господарських споруд; визначення розміру матеріального та іншого заохочення членів об’єднання і правління; використання об’єктів, що перебувають у спільній власності, та інше.
Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління з членів об’єднання обирається ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора.
* Хто має право брати участь у зборах об’єднання, який кворум для прийняття рішень, і як ці рішення оформляються документально?
Членом ОСББ може бути власник квартири (квартир) або приміщення у багатоквартирному будинку. Членство в об’єднанні є добровільним і може набуватися одночасно зі створенням ОСББ при проведенні установчих зборів або індивідуально на основі письмової заяви. Кожен власник на установчих зборах має один голос, незалежно від площі та кількості квартир або приміщень, що перебувають у його власності. Рішення приймається шляхом поіменного голосування, оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, і у протоколі із зазначенням результату голосування (“за” чи “проти”). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх осіб, які мають право голосу. Установчі збори правомочні, якщо на них присутні більше п’ятдесяти відсотків власників.
* Хто призначає розмір зарплати керівництву об’єднання (голові, бухгалтеру, паспортисту, юристу), а також іншим працівникам? Із яких джерел фінансується ця зарплата?
Розмір заробітної плати керівництву об’єднання (голові, бухгалтеру, паспортисту, юристу), а також іншим працівникам (двірнику, сантехніку, електрику) належить до виключної компетенції загальних зборів об’єднання. Фінансування матеріального та іншого заохочення членів об’єднання і правління проводиться з фонду щомісячних платежів членів ОСББ.
* Як вноситься квартплата (авансом чи з 1 по 10 число за минулий місяць)? Які можливі інші законні фінансові витрати?
Рішення про розмір та терміни внесення квартплати, інші можливі законні фінансові витрати приймається на загальних зборах відповідно до статуту та є обов’язковим для всіх членів об’єднання.
* Де зберігаються цінні папери (ордери, техпаспорти на квартири) і хто несе відповідальність за їхнє збереження?
Свідоцтва про право власності, техпаспорти на квартири членів об’єднання залишаються в користуванні та збереженні у власників квартир.
* Чи зберігаються пільги для мешканців будинку (учасників війни, ветеранів праці, інвалідів)?
Органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом, можуть делегувати об’єднанню, яке виконує функції управителя, повноваження по здійсненню розрахунків щодо передбачених законом пільг та субсидій окремим категоріям громадян по оплаті житлово-комунальних послуг, спожитої електроенергії. Ці повноваження здійснюються в обсязі, необхідному для повного і своєчасного відшкодування витрат власників, наймачів і орендарів жилих приміщень, шляхом передачі об’єднанню встановлених державних дотацій.
* Чи зобов’язані усі мешканці будинку підписувати договір, зокрема якщо їх не влаштовує ціна, і як проводити розрахунки тим мешканцям, які не підписали договору?
Спори щодо визначення частки в обов’язкових платежах на утримання і ремонт неподільного та загального майна, в інших спільних витратах вирішуються в судовому порядку. Відмова від укладення договору, від оплати рахунків або несплата рахунків не допускаються. Такі дії є порушенням прав інших членів об’єднання і підставою для звернення до суду про стягнення заборгованості із плати по відповідних рахунках у примусовому порядку.

Ольга ЩЕГЛОВА
“Зоря Полтавщини”

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.