Запитували – відповідаємо

Проектом Закону України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” не передбачено підвищення віку виходу на пенсію для жінок, які працювали доярками.
Тому право на пільгову пенсію Ви набудете після досягнення 50-річного віку.

Я – працюючий державний службовець, маю стаж державної служби понад 20 років. Як буде призначатися мені пенсія згідно з запропонованим проектом Закону України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”?
Мороз П.Г.
смт Решетилівка.

На одержання пенсії державних службовців мають право чоловіки, які досягли віку 62 роки, та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого статтею 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80 відсотків від сум їхньої заробітної плати, на які нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, – у розмірі 80 відсотків заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі.
До досягнення 62 років право на пенсію мають чоловіки – державні службовці, які народилися до 31 грудня 1952 року, після досягнення 60 років.
Я – Мироненко Наталія Володимирівна, 26.01.1961 року народження. Чула, що поступово підвищуватимуть пенсійний вік. Коли я особисто зможу звернутися за призначенням пенсії за віком?
Пенсійною реформою передбачається поступове збільшення пенсійного віку для жінок. Право на призначення пенсії за віком будуть мати особи після досягнення 60 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років. Це стосується жінок, які народилися, починаючи з 1 серпня 1960 року.
Враховуючи викладене, Ви, Наталіє Володимирівно, набудете права на призначення пенсії за віком після досягнення 60-річного віку.

Народилася 28 серпня 1959 року. Маю стаж роботи 37 років. У період з 18 по 29 серпня 1986 року брала безпосередню участь у роботах, пов`язаних із усуненням наслідків аварії на ЧАЕС у зоні відчуження. Маю посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2-ї категорії.  Коли я набуду права на достроковий вихід на пенсію за віком у зв`язку із запровадженням пенсійної реформи?
Кошовець О.Л.
м. Полтава.

Проектом Закону України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” передбачаються зміни до статті 55 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, яка регулює це питання зараз.
Особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії будуть надаватися зі зменшенням нового пенсійного віку за наявності страхового стажу не менше 15 років.
Отже, право на призначення пенсії за віком відповідно до статті 55 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” Ви набудете з 29 серпня 2012 року.

Я – багатодітна мати, 11 серпня 1962 р. н., народила та виховала п’ятьох дітей. У якому віці я набуду права на дострокову пенсію?
Крамаренко К.П.
 Кременчуцький район.

Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено право жінкам, які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матерям інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, на призначення дострокової пенсії за віком, але не раніше, ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, тобто в 50 років, за наявності не менше 15 років страхового стажу. При цьому до числа інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди віком до 16 років.
У той же час пенсійною реформою планується поступове підвищення пенсійного віку цій категорії жінок у залежності від дати народження, починаючи з лютого 2011 року на півроку до 2016 року. Таким чином, право на пенсію Ви набудете по досягненні 55 років, а не в 50, як у даний час.

Які зміни в пенсійному забезпеченні передбачаються для наукових працівників? Мені 60 років виповниться в липні 2011 року, загальний стаж роботи – 37 років, 22 роки – на науковій роботі. Чи матиму я право на призначення спеціальної пенсії? За який період враховуватиметься заробітна плата? Чи буде здійснюватися обмеження розміру пенсії?
Краснов В.І.
Полтавський район.

Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам буде призначатися за наявності страхового стажу в чоловіків 35 років та після досягнення чоловіками віку 62 роки, за наявності стажу наукової роботи не менш як 20 років. До досягнення 62 років право на пенсію матимуть чоловіки – наукові (науково-педагогічні) працівники, які народилися до 31 грудня 1952 року, після досягнення 60 років.
Для обчислення пенсії буде враховуватися заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 року. В разі, коли період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії враховуватиметься заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв та за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 року.
Для обчислення заробітку під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовуватиметься середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, за три календарних роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, визначатиметься спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики.
Пенсія як науковому працівнику в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії згідно з цим Законом, Законами України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про статус народного депутата України”, буде виплачуватися у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а після звільнення з таких посад – у розмірі як науковому працівнику.     
Максимальний розмір пенсії буде визначено на рівні дванадцяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність.
Отже, за вказаної тривалості стажу роботи Ви матимете право на призначення пенсії як науковому працівнику із застосуванням вищезазначеного механізму її обчислення.

Мені 25 років, я працюю слідчим в органах прокуратури. За яких умов я здобуду право на п
енсію згідно з Законом України “Про прокуратуру”? Як вона буде обчислюватися?
Тарасенко П.Г.

Прокурори і слідчі зі стажем роботи не менше 25 років, у тому числі зі стажем роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 15 років, матимуть право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку. Пенсія призначатиметься в розмірі 80 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати (до котрої включаються всі види оплати праці, на які нараховуються страхові внески), одержуваної перед місяцем звернення за призначенням пенсії.
Розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за класні чини, вислугу років), що враховуються в заробіток для обчислення пенсії, визначатиметься за будь-які 60 календарних місяців (за вибором того, хто звернувся за пенсією) такої роботи підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі.
Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців визначатиметься шляхом ділення загальної суми таких виплат на 60. Коригування зазначених виплат проводитиметься із застосуванням коефіцієнта загального підвищення розмірів посадового окладу, надбавок до нього за класний чин. Посадовий оклад, надбавки за класний чин і вислугу років під час призначення пенсії враховуються в розмірах, установлених на дату звернення за пенсіє.
Працівникам, які не мають вислуги 25 років, якщо стаж служби в органах прокуратури становить не менш як 15 років, за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого статтею 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, після досягнення чоловіками 57 років, а жінками – віку, що на п’ять років менше, ніж пенсійний вік, встановлений статтею 26 Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, пенсія призначатиметься у розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на прокурорських посадах, з розрахунку 80 відсотків місячного заробітку за 20 років вислуги. До досягнення 57 років право на пенсію мають чоловіки, які народилися до 31 грудня 1957 року, після досягнення 55 років. Передбачене цією частиною зниження віку для жінок застосовується також до завершення періоду підвищення віку виходу на пенсію до 31 грудня 2020 року.

Я працювала до 30.06.1999 року, а після цього зареєстрована як приватний підприємець, але сплату внесків не здійснювала. За який період буде враховано заробітну плату?
Марченко С.
м. Полтава.

Згідно зі ст. 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до
1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року.
Згідно з проектом Закону України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. У разі, коли страховий стаж, починаючи з
1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців для обчислення пенсії, враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв та за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року.
Враховуючи викладені Вами умови, заробітна плата при призначенні пенсії буде нарахована з будь-яких 60 місяців підряд до 1 липня 2000 року.
Маю 20 років стажу трактористом-машиністом. Чи матиму я право на пільгову пенсію в разі проведення пенсійної реформи?
Виноградська Л.М.
Відповідно до п. 2 Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та пункту “г” ст. 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення“ право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки, які працюють трактористами-машиністами, після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 15 років – на зазначеній роботі.
Проектом Закону України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” не передбачено підвищення віку виходу на пенсію вказаній категорії осіб.
Зважаючи на зазначене вище, право на пільгову пенсію Ви матимете по досягненні 50-річного віку.

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.