Програма житлових субсидій допоможе мільйонам українців

Як правильно заповнити заяву
 про призначення житлової субсидії

Звертаємо увагу, що заява про призначення житлової субсидії подається від члена сім`ї, який є власником (співвласником) житла, наймачем житла у державному та громадському фонді, членом житлово-будівельного кооперативу, власником (співвласником) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг. В заяві вказуються прізвище, ім’я та по батькові, адреса реєстрації.
У розділі “Користуюсь пільгами з оплати житлово-комунальних послуг” дані заносяться в залежності від того, чи користуєтеся Ви чи члени Вашої сім`ї пільгами по сплаті за житлово-комунальні послуги:
– якщо пільгою не користуєтесь – вказати “пільгами не користуюся”;
– якщо користуєтесь – вказати “пільгами користуюся” та зазначити категорію (наприклад: “учасник бойових дій”, “член сім`ї загиблого”, “дитина війни” та ін.).
Увага! Дані паспорта заповнюються на підставі паспорта особи, яка подає заяву та на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг.
Ідентифікаційний номер зазначається відповідно до довідки, виданої державною податковою інспекцією про присвоєння ідентифікаційного номеру.
У розділі “Прошу призначити” навпроти колонки “субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг” або навпроти колонки “субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг”, в залежності від того, чи особа звертається за призначенням субсидії вперше, чи повторно, відповідно в стовпчику “уперше” або у стовпчику “повторно” необхідно поставити позначку “+”.
Звертаємо увагу на те, якщо в даний час Ви користуєтеся субсидією і термін її призначення не закінчився, подавати заяву та декларацію про доходи не потрібно, субсидія за новими умовами буде перерахована автоматично, без Вашого звернення.
Номер розрахункового рахунку на газопостачання, холодне та гаряче водопостачання, опалення, електроенергію, а також назва та адреса житлово-експлуатаційних організацій заповнюються із розрахункових книжок або квитанцій на оплату.
Особливо звертаємо увагу на правильність заповнення в заяві паспортних даних, ідентифікаційних номерів, назв і адрес експлуатаційних організацій, а також номерів особових рахунків на газопостачання, холодне та гаряче водопостачання, опалення, електроенергію.
У кінці заяви ставиться дата її заповнення (наприклад: 16.08.2010).
Справжність та відповідність даних, зазначених в заяві, підтверджуються підписом особи, яка її подає.

Як правильно заповнити декларацію
 про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Розділ І. Загальні відомості
У пунктах 1 та 2 вказуються прізвище, ім’я та по батькові, адреса реєстрації особи, яка подає декларацію, тобто це та особа, від якої подана заява (власник (співвласник) житла, наймач житла у державному та громадському фонді, член житлово-будівельного кооперативу, власник (співвласник) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг).
У пункті 3 заповнюються дані на всіх осіб, які зареєстровані у житловому приміщенні, на яке оформлюється житлова субсидія, а також членів їхніх сімей, які проживають окремо (за іншою адресою): прізвище, ім`я, по батькові, ступінь родинного зв`язку, дата народження, ідентифікаційний номер осіб.
У графі “ступінь родинного зв`язку” вказується родинний зв`язок всіх осіб, які зареєстровані на даній житловій площі, стосовно особи, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг (дружина, чоловік, неповнолітні діти).
У разі проживання будь-кого з членів сім`ї окремо в графі “Примітки” робиться відповідний запис – “проживає окремо”.
Прізвище, ім`я, по батькові заповнюються згідно з паспортом.
Ідентифікаційний номер зазначається відповідно до довідки, виданої державною податковою інспекцією про присвоєння ідентифікаційного номера.
Розділ ІІ. Всі види доходів осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку, за період з____20__р до _____ 20__р.
Період, за який подаються доходи, визначається залежно від виду субсидії:
– при зверненні за субсидією на житлово-комунальні послуги доходи подаються за 6 попередніх місяців перед місяцем звернення (наприклад: заява подана 16.08.2010 року – доходи подаються за період з 01.02.2010 по 31.07.2010 рік);
– при зверненні за субсидією на тверде паливо подаються доходи за попередній календарний рік (наприклад: заява подана 17.10.2010 року – доходи подаються за період з 01.01.2009 по 31.12.2009 рік).
У даному розділі зазначаються прізвище, ініціали; вид доходу; розмір доходу (в гривнях) та джерело доходу.
Якщо особа не працює, робиться відповідна відмітка в графі “вид доходу” – “не працює” (на підставі трудової книжки).
Доходом сім`ї вважається: пенсія, стипендія, заробітна плата, одержані аліменти, допомога по безробіттю, дохід від підприємницької діяльності, а також дохід від земельної частки (паю), зданого в оренду, тощо.
Звертаємо увагу на те, що всі задекларовані види доходів (окрім розміру пенсії, яка виплачується через органи Пенсійного фонду, та розміру допомоги, яка призначена органами праці та соціального захисту населення) підтверджуються відповідними довідками.
Розділ ІІІ. Відомості про інші житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб та членів їхніх сімей, що проживають окремо.
У разі, якщо у власності (володінні) зареєстрованих осіб та членів їхньої сім`ї, які проживають окремо (дружина, чоловік, неповнолітні діти), є інша квартира, житловий будинок або частина будинку чи квартири, заповнюються прізвище та ініціали особи, у власності (володінні) якої вони знаходяться. Також Вам необхідно вказати загальну площу приміщення (кв.м), кількість зареєстрованих осіб та адресу.
Дані зазначаються відповідно до свідоцтва про право власності на житло, свідоцтва про спадщину, договору дарування, договору купівлі-продажу квартири або будинку тощо.
Звертаємо увагу на те, що в даному розділі зазначаються ті особи, які вказані в розділі 1 “Загальні відомості”, пункт 3.
Розділ ІV. Кількість транспортних засобів, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності або володінні зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб та членів їхніх сімей, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей), крім автомобілів, отриманих через органи праці та соціального захисту населення.
Вказується кількість транспортних засобів (автомашин, автобусів, мотоциклів, тракторів та ін.), які належать особам, зареєстрованим у житловому приміщенні, на яке оформлюється субсидія, а також членам їхніх сімей (дружина, чоловік, неповнолітні діти), що проживають та зареєстровані за іншою адресою. При цьому звертаємо увагу, що у загальну кількість транспортних засобів не враховуються автомобілі, які отримані через органи праці та соціального захисту населення.
Звертаємо увагу на те, що в даному розділі зазначаються ті особи, які вказані в розділі 1 “Загальні відомості”, пункт 3.
Розділ V. Відомості про земельні ділянки, що перебувають у власності або володінні (користуванні) зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб.
У зазначеному розділі Вам необхідно вказати прізвище та ініціали особи, яка зареєстрована з Вами у житловому приміщенні та має у власності або володінні (користуванні) земельну ділянку для веде
ння особистого селянського господарства, площа якої перевищує 0,06 га, або земельну ділянку, надану для ведення городництва, сінокосіння, випасання худоби, а також земельну частку (пай).
При цьому зазначити площу земельної ділянки та її цільове призначення (сінокосіння, випасання худоби, ведення особистого селянського господарства та ін.).
Якщо особа має у власності або володінні (користуванні) земельну частку (пай), то необхідно зазначити, чи здана вона в оренду, чи перебуває в користуванні сільськогосподарських підприємств.
Розділ VI. Відомості про витрати на придбання товарів довгострокового вжитку, майна, оплату послуг, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за субсидіями.
У разі, якщо Вами або зареєстрованими з Вами особами протягом 12 місяців перед зверненням за субсидіями зроблено значні покупки або оплачені послуги, необхідно зазначити прізвище та ініціали особи, яка понесла затрати, та вказати назву придбаного майна (отриманої послуги), їх вартість та дату здійснення покупки (оплати послуг).
Однак на визначення права на субсидію впливає покупка товарів довготривалого вжитку чи оплати послуг в загальній сумі, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для зазначених осіб.
Станом на 01.08.2010 року десятикратна величина прожиткового мінімуму становить: для працездатних осіб – 8880 грн; для пенсіонерів, інвалідів – 7090 грн; для дітей віком до
6 років – 7710 грн; для дітей віком від 6 до 18 років – 9210 грн.
До витрат належать: придбання земельної ділянки; квартири або будинку; транспортного засобу (автомобіля, автобуса, мотоцикла тощо); будівельних матеріалів; іншого майна та товарів довгострокового вжитку; оплата ремонту квартири (будинку) або транспортного засобу; оплата за навчання та ін.
У кінці заяви ставиться дата її заповнення (наприклад: 16.08.2010).
Достовірність відомостей про доходи та майновий стан, викладених в декларації, підтверджується підписом особи, яка її подає.

Посилення соціального захисту населення
під час оплати житлово-комунальних послуг

Особливо спекотним місяцем, на додаток до температурних рекордів, серпень став для працівників органів праці та соціальної політики. Бо саме зараз, незважаючи на сезон відпусток, Урядом розпочато програму з оформлення житлових субсидій з метою захисту широких верств населення від наслідків підвищення ціни на газ та житлово-комунальні послуги.
Чому так поспішають? А тому, щоб вже до 15–20 вересня, коли люди почнуть отримувати розрахункові квитанції з новими тарифами за попередній місяць, а головне – до початку опалювального сезону (15 жовтня), завершити всю роботу з надання субсидій та максимально “амортизувати” ціновий удар. Саме таку стратегію, щоб не залишати людей наодинці з тривожними думками та порожніми гаманцями, обрав Уряд, спрацювавши на випередження. І вже 14 липня було оголошено, що найуразливіші верстви населення не відчують на собі нового цінового шоку завдяки новій, прозорій та спрощеній системі надання субсидій, яка охопить від
1 до 1,5 мільйона сімей в Україні.
Від 14 липня, коли Кабінет Міністрів України прийняв Постанову щодо посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг, минуло, як бачимо, не так багато часу, однак вже чимало зроблено для того, щоб малозабезпечені громадяни не відчули ані зайвих переживань, ані погіршення свого матеріального становища.
Дехто може заперечити, що субсидії були й раніше, – взагалі, програма “Житлові субсидії” запрацювала в Україні ще у 1995 році. Але, щоб її отримати у минулі роки, люди збирали численні довідки (від 5 до 8), стояли в принизливих чергах тощо. Саме тому система надання субсидій нерідко піддавалася критиці за свою забюрократизованість і громіздкість. Та й люди відверто говорили, що легше сплатити квартплату повністю, аніж зібрати докупи всі необхідні документи.

Що таке житлова субсидія та які заходи передбачені новою постановою Уряду

Житлова субсидія – це розрахункова величина, різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання з урахуванням пільг та обов’язковим відсотком платежу.
По-перше, знижено поріг витрат на оплату комунальних послуг. Відтепер він не перевищуватиме 15% від родинного доходу для працюючих громадян та 10% – для сімей, які складаються із пенсіонерів, інвалідів і дітей до 18 років. Таким чином, на допомогу держави зможуть розраховувати більш широкі верстви населення!
По-друге, спрощено процедуру надання необхідних документів. З 1 серпня громадяни звільняються від необхідності збирати від організацій, які надають комунальні послуги, довідки, що необхідні для призначення субсидій (зокрема, про склад сім’ї, наявність та вартість комунальних послуг). Така інформація у п’ятиденний термін надаватиметься житлово-експлуатаційними підприємствами, які поставляють населенню газ для побутових потреб, та іншими підприємствами на запит органів соціального захисту. Що необхідно для оформлення, так це: заява на субсидію, декларація про доходи, а працюючим треба буде додати ще й довідки про доходи. При цьому влада, за словами Прем’єр-міністра Миколи Азарова, свідомо йде на принцип довіри при заповненні декларації. Хоча, звичайно, певний контроль відбуватиметься. І тому, хто дав неправдиві дані про свої доходи, занизивши їх, доведеться все одно, вже заднім числом, сплачувати всю суму.
По-третє, запущено механізм організації нового порядку надання субсидій населенню на регіональному рівні, для чого створені спеціальні комісії, які забезпечуватимуть належну взаємодію між органами системи соціального захисту, підприємствами і організаціями, які працюють у комунальній сфері. Також відкрито “гарячі телефонні лінії”, організовано надсилання спеціальних адресних листів тощо. З серпня Пенсійний фонд інформує сім’ї, у яких є пенсіонери, про спрощений механізм здобуття житлових субсидій. Такі сім’ї отримають лист із спеціальним зверненням Пенсійного фонду, до якого вкладені чисті бланки документів (спрощена форма заяви і декларації про доходи) із зразками їх правильного заповнення, адреса місцевого управління соцзахисту, куди необхідно направити заяву, та конверт для безкоштовної відправки такої заяви для призначення субсидії. Завдяки цьому люди зможуть просто вкласти у конверти свої довідки та заповнені заяви і надіслати їх за вказаною адресою.
І все ж можуть виникати різні додаткові запитання, бо кожний випадок – це індивідуальна та нестандартна ситуація, яка інколи потребує окремого розгляду та вирішення. Тож ми відповідатимемо на Ваші запитання, які надходять на “гарячу лінію”, яка відкрита на обласному та районних рівнях. Вважаємо, що такі відповіді допоможуть Вам.
Запитання – відповідь
Куди звертатися за оформленням субсидії? Яка процедура?
Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає до органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання:
1. Заяву.
2. Декларацію про доходи і майновий стан осіб, зареєстрованих у жилому приміщенні.
3. Довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у жилому приміщенні (для працюючих).
Звертаємо увагу на те, що пенсіонери довідки про розмір призначеної пенсії не подають.
Працюючі пенсіонери додатково подають довідку про заробітну плату.
Чи враховується при наданні субсидій розмір помешкання?
Субсидії розраховуються в межах встановлених норм на квартирну плату (21 кв. м на людину плюс ще 10,5 кв. м – на сім’ю), опалення, користування електрикою, газом, гарячою і холодною водою та іншими комунальними послугами. На всю площу субсидія дається для однокімнатних квартир. В окремих випадках за рахунок коштів, передбачених для надання суб
сидій, виходячи з конкретних обставин, субсидії можуть призначатися незалежно від розміру загальної площі житла за рішенням районних державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних рад або комісій, які ними утворені.
Рішення про призначення субсидії у таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї.
На даний час сім’я користується субсидією, яка призначена по грудень включно. Що робити після зміни тарифів?
Перерахунок субсидії буде проведено автоматично, без додаткового звернення.
Збільшення вартості послуг компенсується за рахунок збільшення розміру субсидії.
Як бути тим, у кого виникла заборгованість по квартплаті? Чи не опиняться такі люди за бортом соцзахисту?
Однозначно – ні! Бо тепер на субсидії мають право й ті сім’ї, в яких є заборгованість по квартплаті. Спеціалісти Мінпраці так коментують це питання відповідно до букви закону: “Відповідно до пункту 13 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 року № 1050), у разі виникнення до 1 грудня 2006 року заборгованості з платежів за житлово-комунальні послуги субсидія призначається за умови укладання громадянином з підприємствами – надавачами житлово-комунальних послуг договорів про реструктуризацію заборгованості.
Наявність поточної заборгованості, яка виникла після
1 грудня 2006 року, не впливає на визначення права на призначення житлової субсидії. У такому випадку субсидія призначається на загальних підставах”.

Тож, зрозуміло, заборгованість – не перешкода для отримання субсидій. Можна додати й те, що Уряд уже доручив МінЖКГ розробити нормативний документ, який врегулює таку новацію.

Наведемо декілька прикладів призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

Приклад 1.
У приватному будинку (опалювальна площа 31,5 кв. метра) проживає один пенсіонер, розмір пенсії якого становить 1020 грн на місяць.
До 1 серпня в опалювальний період платежі за житлово-комунальні послуги становили 149,87 грн (середньомісячне використання газу – 275 куб.м). З початком опалювального періоду (з жовтня) у зв’язку з підвищенням ціни на газ для населення платежі становитимуть 216,37 грн.
Обов’язковий відсоток платежу до 1 серпня 2010 року становив 15% від сукупного доходу сім’ї (153 грн), на субсидію права пенсіонер не мав.
У зв’язку з прийняттям постанови Уряду з 1 серпня 2010 року обов’язковий відсоток платежу зменшено до 10 %, тобто плата за житлово-комунальні послуги, яку пенсіонер сплачує самостійно, становить 102 грн.
Різниця між платежами за житлово-комунальні послуги та обов’язковим відсотком платежу з жовтня складатиме 114,37 грн – це і є розмір субсидії.

Приклад 2.
У трикімнатній квартирі з централізованим опаленням (опалювальна площа – 52,5 кв. метра) проживає два пенсіонери, кожен отримує пенсію у розмірі 1500 грн на місяць.
До 1 серпня платежі сім’ї за житлово-комунальні послуги становили 375,89 грн. З 1 серпня подорожчала послуга газопостачання на плиту на 2,61 грн на одну особу. Тобто платежі за житлово-комунальні послуги склали 381,11 грн.
Обов’язковий відсоток платежу для сім’ї до 1 серпня 2010 року становив 15% від сукупного доходу сім’ї (450 грн), на субсидію права сім’я не мала.
У зв’язку з прийняттям постанови Уряду з 1 серпня 2010 року обов’язковий відсоток платежу зменшено до 10%, тобто плата за житлово-комунальні послуги, яку сім’я сплачує самостійно, становить 300 грн.
Різниця між платежами за житлово-комунальні послуги та обов’язковим відсотком платежу складає 81,11 грн – це і є розмір субсидії.

Приклад 3.
У трикімнатній квартирі з централізованим опаленням (опалювальна площа – 52,5 кв. метра) проживає чотири особи: мати, батько та двоє дітей-школярів. Батько отримує заробітну плату в розмірі 1500 грн на місяць, мати перебуває на обліку в центрі зайнятості та отримує допомогу по безробіттю – 500 грн на місяць.
До 1 серпня платежі сім’ї за житлово-комунальні послуги становили 549,4 грн. З 1 серпня подорожчала послуга газопостачання на плиту на 2,61 грн на одну особу. Тобто платежі за житлово-комунальні послуги склали 559,84 грн.
Обов’язковий відсоток платежу для сім’ї до 1 серпня 2010 року становив 20% від сукупного доходу сім’ї (400 грн), розмір субсидії – 149,4 грн.
У зв’язку з прийняттям постанови Уряду з 1 серпня 2010 року обов’язковий відсоток платежу зменшено до 15 %, тобто плата за житлово-комунальні послуги, яку сім’я сплачує самостійно, становить 300 грн.
Різниця між платежами за житлово-комунальні послуги та обов’язковим відсотком платежу складає 259,84 грн – це і є розмір субсидії.

Приклад 4.
У приватному будинку (опалювальна площа – 52,5 кв. метра) проживає чотири особи: мати, батько та двоє дітей-школярів. Батько отримує заробітну плату в розмірі 1300 грн на місяць, мати – 888 грн.
До 1 серпня в опалювальний період платежі за житлово-комунальні послуги становили 353,03 грн (середньомісячне використання газу – 450 куб.м). З початком опалювального періоду (з жовтня) у зв’язку з підвищенням ціни на газ для населення платежі сім’ї становитимуть 517,73 грн.
Обов’язковий відсоток платежу для сім’ї до 1 серпня 2010 року становив 20% від сукупного доходу сім’ї (437,6 грн), на субсидію сім’я права не мала.
У зв’язку з прийняттям постанови Уряду з 1 серпня 2010 року обов’язковий відсоток платежу зменшено до 15%, тобто плата за житлово-комунальні послуги, яку сім’я сплачує самостійно, становить 328,2 грн.
Різниця між платежами за житлово-комунальні послуги та обов’язковим відсотком платежу з жовтня складатиме 189,53 грн – це і є розмір субсидії.

Що буде у разі, якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про свої доходи та майновий стан?
Надання раніше призначеної субсидії припиняється, якщо громадянин приховав або свідомо дав невірні дані. У такому разі суму надміру виплаченої йому субсидії доведеться повернути органу, який призначив субсидію. У разі, коли громадянин добровільно не повернув цю суму, питання про її стягнення вирішують у судовому порядку.
Куди звертатися за порадою?
Працює обласна “гаряча лінія” – (0532) 68-12-38 – для звернень громадян, де вони зможуть отримати за своїми запитами як усне, так і письмове роз’яснення. Такі ж лінії відкриті й на районних рівнях. Крім того, при кожному управлінні праці та соціального захисту на місцях створені спеціальні комісії, які найближчі півтора місяця будуть розглядати питання у процесі масового отримання субсидій.
Якщо з будь-яких причин Ви особисто чи члени Вашої сім’ї не можете прийти до управління праці та соціального захисту населення для оформлення житлової субсидії, за контактним телефоном “гарячої лінії” районного управління праці та соціального захисту населення просимо повідомити про це для
прийому документів за місцем Вашого проживання.

Cписок телефонів “гарячих ліній” з питань оплати житлово-комунальних послуг та надання житлових субсидій
Обласна телефонна “гаряча лінія” – (0532) 68-12-38
Управління праці та соціального            Телефони
захисту населення районних     &
nbsp;   регіональної
державних адміністрацій             “гарячої лінії”
Великобагачанський     (245) 9-13-61
Гадяцький     (254) 2-14-02
Глобинський     (265) 2-44-53, 2-41-69
Гребінківський     (259) 9-14-40
Диканський     (251) 9-13-48
Зіньківський     (253) 3-31-09
Карлівський     (246) 2-30-05
Кобеляцький     (243) 3-21-30, 3-10-93
Козельщинський     (242) 3-18-30
Котелевський     (250) 2-13-07
Кременчуцький     (267) 2-48-45
Лохвицький     (256) 3-35-41
Лубенський     (261) 5-23-25
Машівський    (264) 9-13-85
Миргородський     (255) 5-25-41
Новосанжарський     (244) 3-16-08
Оржицький     (257) 9-12-41
Пирятинський     (258) 2-04-63
Полтавський     (05322) 7-36-17
Решетилівський     (263) 2-11-58
Семенівський     (241) 9-12-50
Хорольський     (262) 3-30-60
Чорнухинський     (240) 5-14-21
Чутівський     (247) 9-22-96
Шишацький     (252) 9-13-47
Управління праці та соціального            Телефони
захисту населення виконкомів          регіональної
міських рад                 “гарячої лінії”
м. Комсомольськ     (248) 3-26-70
м. Лубни     (261) 5-31-20
м. Миргород     (255) 5-44-90
Управління праці та соціального             Телефони
захисту населення виконкомів         регіональної
районних у містах рад              “гарячої лінії”
Київський район м. Полтави     (05322) 2-14-45
Ленінський район м. Полтави     (0532) 51-30-59
Октябрський район м. Полтави     (0532) 63-55-38
Автозаводський район м. Кременчука     (267) 7-29-95
Крюківський район м. Кременчука     (266) 6-13-63, 6-02-60

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.