Актуальне інтерв’ю

– Михайле Павловичу, в зв’язку з цим, які завдання стоять перед Вашим підприємством?
– Насамперед завдання стоять перед абонентами. Які саме? Щоб уникнути непорозумінь, не стояти в чергах для їх з’ясування, абонент в обов’язковому порядку зобов’язаний зняти показання лічильника газу станом на 1 серпня 2010 року та здійснити оплату в термін до 10 серпня за тарифами, які діяли до 1 серпня 2010 року.
– Із засобів масової інформації відомо, що в багатьох областях України питання розрахунків населення за житлово-комунальні послуги є проблемними. Як складаються справи у Вашій галузі?
– Дійсно, це питання є проблемним і для нас, адже рівень розрахунків за газ становить 91,44 %, а по галузі – 81,76 %. У грошовому еквіваленті наше товариство недоотримало в 2009 році 15946,1 тис. грн, в поточному – 16613,3 тис. грн, що позбавляє нас можливості розраховуватися із постачальником за отриманий газ.
Я вважаю, що ніяких підстав для такої заборгованості немає. Чому? Та тому, що затримок із виплатою пенсій немає, іде інтенсивне погашення заборгованості з заробітної плати, у споживачів є можливість отримання субсидій, на державному рівні законодавчо відрегульовано відносини між споживачами та газопостачальною організацією.
– У зв’язку зі сказаним прошу Вас детальніше зупинитися на розкритті змісту регу-люючих документів.
– Одним із основних нормативних документів у наших відносинах з населенням є “Правила надання населенню послуг із газопостачання”, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 року №2246 з подальшими змінами та доповненнями до неї. Суттєвими є постанови від 9.04.08 р. № 821 та від 17.02.10 р. № 165, якими чітко визначені права та обов’язки споживача і газопостачальної організації. Спільним обов’язком є укладання договору про надання послуг у письмовій формі. Одним із основних обов’язків споживача є своєчасне внесення щомісячної плати за надані послуги з газопостачання, зняття показань лічильників газу щомісяця станом на 1-ше число місяця, що настає за розрахунковим.
Названими нормативними актами встановлено порядок визначення річного обсягу використання природного газу, встановлення його ціни, виходячи з річного обсягу газу, проведення за заявою споживача перерахунку оплати використаного природного газу залежно від обсягу станом на 1 липня.
Газопостачальне підприємство не менше, ніж один раз на шість місяців, зобов’язане проводити контрольне зняття показань лічильника газу в споживачів.
Припинення газопостачання здійснюється в разі порушення споживачем термінів сплати за надані послуги з газопостачання, неукладення договору про надання послуг з газопостачання в письмовій формі та інші порушення “Правил” споживачем.
– А які заходи для підвищення рівня розрахунків здійснюються Вашим товариством і яка їх ефективність?
– Ми – не прихильники крайніх заходів, тобто відключення помешкань споживачів від системи газопостачання. Але ж коли споживач свідомо не здійснює оплату, то ми, звичайно, свідомо здійснюємо припинення газу, що є не-бажаним фактом. Я хочу відзначити, що наше основне завдання – забезпечити високий рівень обслуговування споживачів, а через невиконання споживачем основного зобов’язання – проплати за газ – ми змушені відволікатися на виявлення таких боржників, направлення їм відповідних попереджень, виїзд бригади на відключення споживача від системи газопостачання й інше, та і споживачу доведеться відшкодовувати всі витрати, пов’язані з припиненням газопостачання. Таких проблем із дисциплінованими платниками у нас немає.
– Ви знаєте, що і в населення виникають непорозуміння й нарікання на нормативні акти в частині нарахування оплати за прогнозними даними. Наскіль-ки практичним є такий порядок? У населення виникають розбіжності між даними споживача і газопостачальної організації.
– Для складання щомісячного балансу отриманого та реалізованого газу ми визначаємо кількість спожитого газу всіма без винятку споживачами. У кожного споживача 1-го числа, наступного за звітним, місяця зняти показники лічильника ми не в змозі, цей показник згідно з укладеним договором знімає споживач та проводить по ньому оплату до 10-го числа наступного місяця. А тому для визначення дійсної заборгованості споживачів ми використовуємо дані про кількість спожитого газу з їхніх платежів.
Тому в рахунках недисциплінованих абонентів, які ми направляємо споживачам, зазначаємо показання обраховані, а не фактичні станом на 1-ше число за звітним місяцем, за які абонент своєчасно не здійснив оплату.
Непорозуміння, які виникають у абонентів, обумовлені тільки недисциплінованістю самих абонентів, внаслідок чого створюються великі черги.
Останньою постановою КМ України від 17.02.10 р. № 165, зокрема, визначено:
* визначення річного обсягу використання природного газу здійснюється шляхом додавання обсягу використаного природного газу згідно з показниками лічильника з початку попереднього року до зняття показників лічильника у грудні попереднього року та розрахункового обсягу використання природного газу за необліковані дні грудня у разі незняття показників лічильника газу газопостачальним підприємством станом на 1 січня;
* розрахунковий обсяг використання природного газу за необліковані дні грудня розраховується як різниця між контрольними зняттями показників лічильника газопостачальним підприємством у січні поточного року та грудні попереднього року, помножена на кількість днів, не облікованих до 1 січня поточного року, та поділена на кількість днів між зазначеними контрольними зняттями показників лічильника;
* у разі незняття станом на        1 липня показників лічильника газу газопостачальним підприємством визначення обсягу природного газу, використаного споживачем у першому півріччі поточного року, здійснюється шляхом додавання обсягу використаного природного газу згідно з показниками лічильника з початку поточного року та розрахункового обсягу використання природного газу за необліковані дні червня з урахуванням контрольних показників лічильника, знятих газопостачальним підприємством у червні та липні поточного року.
– А Ви особисто задоволені діючими “Правилами надання населенню послуг із газопо-стачання”?
– Введення диференційованих цін у залежності від річних обсягів спожитого населенням природного газу, звичайно, ускладнило роботу з обліку, але для населення це краще. Споживачі мають змогу економно використовувати газ та, як результат, менше платити за нього.
– Акцентуйте, будь ласка, ще раз, що потрібно споживачам для того, щоб не бути боржником.
– Щомісячно потрібно знімати показання лічильника на 1-ше число і забезпечувати оплату не пізніше 10-го числа наступного за розрахунковим періодом місяця за цінами, визначеними виходячи з річного обсягу газу.
– А що робити пенсіонеру, який отримує пенсію за встановленим графіком після 10-го числа?
– Основне, що необхідно зробити, – це зняти показання лічильника на 1-ше число і вказати їх у квитанції та кількість спожитого газу за звітний місяць з частковою оплатою його до 10-го числа та наступною доплатою, до кінця місяця, після отримання пенсії, вказавши в квитанції “борг”.
– Останнім часом від споживачів виникають нарікання на безпідставну, на їхню думку, вимогу газопостачальної організації при укладанні договорів на надання послуг вимагати надання цілого ряду документів: паспорт, довідки про ідентифікаційний номер, технічний паспорт на будівлю, домову книгу, документ, що підтверджує право власності на квартиру, будинок, або користування ним.
– Цього вимагає згаданий мною нормативний акт. Постановою КМУ  від 5 липня 2006 року № 938 затверджено Договір на надання населенню послуг із газопостачання. Як ми, так і споживачі зобов’язані виконувати вимоги нормативних актів.
– А серед ваших працівників є боржники
?
– Одиниці. Ми не маємо заборгованості з заробітної плати, тому працівники розраховуються своєчасно.
– Отримувачі субсидій нарікають на те, що довідки про фактичну кількість спожитого газу не відповідають даним споживача.
– Щоб не було непорозумінь, споживач, який користується субсидією, зобов’язаний своєчасно, щомісяця, здійснювати платежі обов’язкової частки, яка визначена при призначенні субсидії. Крім того, сплачувати за газ, використаний понад норму, визначену для отримання субсидії.

Іван Вірченко
Журналіст
Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.