ПОРЯДОК розгляду скарг, поданих учасниками до Редакції газети «Зоря Полтавщини» до моменту укладання договору про закупівлю

Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають значення, наведені в Положенні про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (зі змінами) (далі – Положення).

 

2. Будь-який учасник процедури закупівлі (далі – учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення тендерним комітетом Редакції газети «Зоря Полтавщини»  (далі – ТК РГ «Зоря Полтавщини») процедур закупівель, установлених Положенням, може оскаржити дії, рішення, бездіяльність ТК РГ «Зоря Полтавщини».

Об'єктом оскарження не може бути:

зроблений ТК РГ «Зоря Полтавщини» вибір процедури закупівлі;

рішення ТК РГ «Зоря Полтавщини» про відхилення всіх тендерних пропозицій.

3. Днем отримання скарги вважається день реєстрації скарги в РГ «Зоря Полтавщини».

4. Скарга залишається без розгляду, про що ТК РГ «Зоря Полтавщини» повідомляє учасника протягом 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, у разі, якщо:

скарга подана особою, яка не є учасником процедури закупівлі за предметом закупівлі або частиною (частинами) предмета закупівлі, щодо якого (яких) подана скарга;

об'єктом оскарження є зроблений ТК РГ «Зоря Полтавщини» вибір процедури закупівлі або рішення ТК РГ «Зоря Полтавщини» про відхилення всіх тендерних пропозицій;

ТК РГ «Зоря Полтавщини» застосовує абзац перший пункту 6 цього Порядку;

письмово відкликано скаргу учасником, подану до ТК РГ «Зоря Полтавщини».

5. Рішення про залишення скарги без розгляду оформлюється протоколом засідання ТК РГ «Зоря Полтавщини».

6 ТК РГ «Зоря Полтавщини» може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.

Днем  настання   підстави   для   подання  скарги вважається  день  допущення ТК РГ «Зоря Полтавщини» порушення процедури закупівлі.

7. У разі коли на день отримання ТК РГ «Зоря Полтавщини» скарги укладено договір про закупівлю, ТК РГ «Зоря Полтавщини» не приймає рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника протягом 5 робочих днів листом за підписом голови тендерного комітету або заступника голови, який виконує його обов`язки.

8. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення ТК РГ «Зоря Полтавщини» зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги  РГ «Зоря Полтавщини», про що повідомляє протягом одного робочого дня Державне казначейство (обслуговуючий банк). Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття ТК РГ «Зоря Полтавщини» рішення про зупинення процедури закупівлі, яке оформлюється протоколом засідання ТК РГ «Зоря Полтавщини». Після закінчення зазначеного строку ТК РГ «Зоря Полтавщини» має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли ТК РГ «Зоря Полтавщини» прийняв за результатами розгляду скарги рішення, що унеможливлює проведення процедури закупівлі.

9. ТК РГ «Зоря Полтавщини» не пізніше п'яти робочих днів після отримання скарги повідомляє учасника, який подав скаргу, учасника-переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги зазначені особи мають право взяти участь у її розгляді.

10. ТК РГ «Зоря Полтавщини» за відсутності підстав залишення скарги без розгляду та/або підстав неприйняття рішення за скаргою приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

у разі коли скаргу не задоволено,  – причини прийняття такого рішення;

у разі коли скаргу задоволено повністю або частково, – заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту.

Рішення за результатами розгляду скарги оформлюється протоколом засідання ТК РГ «Зоря Полтавщини» та надсилається уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

11. Примірник рішення за результатами розгляду скарги ТК РГ «Зоря Полтавщини» протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, і Державному казначейству (обслуговуючому банк
у).

12. Рішення ТК РГ «Зоря Полтавщини» щодо розгляду скарг можуть бути оскаржені до суду в установленому порядку.

 

 Головний редактор ____________________________                    Г.Ф. Гринь

 РГ «Зоря Полтавщини»                                                                         

Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.