Нам – 170!

У цій постанові зокрема відзначалося, що газета, незважаючи на деякі досягнення по вивченню, узагальненню і впровадженню передового досвіду, мобілізації трудящих на успішне здійснення рішень ХХІV з'їзду КПРС, недостатньо висвітлює досвід організаторської та політичної роботи партійних комітетів, первинних, цехових організацій і партійних груп, Рад депутатів трудящих, профспілкових і комсомольських організацій, господарських органів та ін. Авторами матеріалів про передовий досвід рідко виступають рядові комуністи, партгрупорги, агітатори, пропагандисти, депутати і профспілкові активісти.
На думку партійних керівників, газета недостатньо показувала практичний ефект від за-
провадження в трудових колективах області таких важливих починань, як метод бригадного підряду М.Злобіна, рух механізаторів сільського господарства за досягнення найвищої продуктивності праці, максимальне використання технічних можливостей машин, досвіду колективу Московського заводу ім. Лихачова по прискореному впровадженню у виробництво науково-технічних досягнень, щокінської системи підвищення продуктивності праці. Бракує  чіткості в показі, як вивчається і розповсюджується досвід колективів кращих підприємств, колгоспів і радгоспів, окремих передовиків виробництва області, насамперед Кременчуцького автомобільного заводу, локомотивного депо Гребінка, колгоспів ім. Мічуріна Глобинського та "Червона Україна" Гадяцького районів, операторів машинного доїння Н.М.Криворучко, Г.Т.Джуган, трактористки А.І.Дрижирук та ін.
Конкретизувавши недоліки, постанова зобов'язувала редакційну колегію газети і партійне бюро (т. Кізь Л.Ф., Музиченко В.О.) піднести роль газети у пропаганді передового досвіду, мобілізації трудящих області на успішне виконання завдань господарського і культурного будівництва, гідну зустріч ХХV з'їзду КПРС.
На виконання вказаної постанови редактор газети Л.Кізь доповідав двічі – у серпні та грудні наступного року. Відповідно до інформацій, підготовлених обкому партії, редколегія разом із партійним бюро розробила конкретні заходи щодо кожного відділу. Постійними стали у газеті рубрики: "Досвід. Вивчи, запровадь у себе", "На контролі впровадження передового досвіду", "З практики ідеологічної роботи". Під цими рубриками регулярно друкувалися матеріали, в яких розповідалося про передовий досвід у промисловості, сільському господарстві, організаційно-партійній і пропагандистській роботі, діяльності місцевих рад депутатів трудящих і профспілок, навчальних та культурно-освітніх закладів. Як зазначалося в інформації, найбільше матеріалів про узагальнення і впровадження передового досвіду в промисловості, будівництві й на транспорті, у рільництві й тваринництві було надруковано по відділах промисловості та сільського господарства. Серед надрукованих матеріалів глибоким розкриттям теми й узагальненням набутого досвіду тепер відзначалися такі: сторінка "Бригадний підряд – норма господарювання", "Мета – висока якість" – секретаря парторганізації цеху роздавальних коробок Кременчуцького автозаводу В.Капліна, "Наголос на ефективності" – секретаря парторганізації Лубенської одіяльно-повстяної фабрики П.Плахотниченка, "Якість – турбота кожного" – робітниці Полтавської швейної фабрики Л.Тулупій, тематична сторінка "Ефективності і якості – робітничу гарантію".
На думку редакції, привернули увагу читачів матеріали, подані сільськогосподарським відділом. Під час жнив, які проходили у складних погодних умовах, на сторінках газети періодично друкувалися поради спеціалістів, виступи передових комбайнерів, які розповідали, як збирати полеглий хліб, підбирати валки, просушувати вологе зерно і т. ін.
Ініціативи редакції в ідеологічній площині були належно оцінені керівними партійними органами. Як зазначав у довідці від 22 грудня 1976 року завідуючий відділом пропаганди і агітації обкому партії І.Прищепа, обком підтримав найбільш значимі й актуальні виступи газети. Так, зокрема, 17 серпня 1976 року була прийнята постанова "Про статтю в газеті "Зоря Полтавщини" "Про силос і … совість", в якій обком партії відзначив правильність і своєчасність порушених питань.
Постанови бюро, секретаріату обкому партії щодо поліпшення роботи редакції, обговорення актуальних публікацій газети приймалися періодично. Виокремимо деякі з них за хронологічним принципом: "Про досвід роботи партійної організації колгоспу "Іскра" Машівського району", висвітлений в газеті "Зоря Полтавщини" від 23 червня 1969 року (тут і далі вказано дати прийняття постанов. – Авт.), "Про статтю "Роздільне збирання хлібів" від 7 липня 1977 року, "Про роботу обласної газети "Зоря Полтавщини" від 20 червня 1979 року, "Про кореспонденцію "Щасливі обжинки" від 22 липня 1984 року, "Про матеріали "Звали, та не чекали" і "На самоскиді … у перукарню" від 15 квітня 1985 року, "Про листи Миргородського міськкому Компартії України "Зійти з наїждженої колії" в газеті "Зоря Полтавщини" від 9 жовтня 1986 року, "Про деякі актуальні завдання газет та радіо в області" від 3 вересня 1987 року та ін.
Ясна річ, журналісти прагнули йти у ногу з часом, ураховувати всі вимоги партійного керівництва. І хоча редакція й далі продовжувала працювати в інтересах системи, а не в інтересах читача, зміни були: на початку 1980-х років систематично стали друкуватися матеріали під рубриками "Ради. Депутат. Час", "Місцеві ради: стиль роботи", "Радянське будівництво", в яких мова йшла про стиль роботи місцевих рад, їх виконкомів. На шпальтах газети почастішали виступи голів ряду виконкомів, депутатів з розповідями про виховну роль рад ("Всіма засобами впливу", "Там, за прохідною"), про організаторську роль депутатів ("Турботи виборців – мої турботи", "Опора на громадськість"), питанням роботи рад було присвячено кілька передових: "Ради й економіка", "Депутатська група", "Кандидати народу", "Актив – опора Рад".
Провідною темою ставало й будівництво. "Зоря Полтавщини" створила виїзні редакції на будівництві особливо важливих об'єктів: ГЗК, завод "Електромотор", Миргородський арматурний завод; щотижня друкувалися матеріали з цих та інших будов. Активніше стали залучатися до співпраці позаштатні автори з числа передовиків виробництва і спеціалістів сільського господарства. Лише з липня 1979 по червень 1980 року  вони виступили у газеті 71 раз. Ширше почала використовуватися така форма масової роботи та залучення позаштатного активу до виконання тематичних планів, як проведення рейдів. Із липня 1979 по червень 1980 року  працівники редакції разом із сількорами, народними дозорцями, членами депутатських постів та іншими ЗМІ провели рейди: в період заготівлі кормів та збирання врожаю 1979 року – 5, про хід зимівлі худоби – 20, з питань підготовки до весни та на весняних польових роботах 1980 року – 13, в тому числі на догляді за посівами – 3. Усього за  цей період у рейдових перевірках взяли участь 456 чоловік, в тому числі 379 рядових колгоспників та працівників радгоспів.
"Зоря Полтавщини" продовжувала тримати у полі зору питання соціального розвитку населених пунктів, боротьби за зразковий громадський порядок, пропаганди правових знань. Регулярно почали з'являтися рубрики, в яких висвітлювалося життя учнівської та студентської молоді ("Школа: проблеми, пошуки", "Вуз: проблеми, пошуки", "ПТУ: учора, сьогодні, завтра", "Гуртожиток – твій дім" та ін.). На сторінках  газети аналізувалися причини відставання окремих районів, підприємств, будівельних і транспортних організацій, колгоспів, радгоспів; піддавалися гострій критиці факти порушення трудової дисципліни й соціалістичної законності,
пияцтва і хуліганства, неорганізованості й безгосподарності, інших антигромадських проявів.
Print Friendly, PDF & Email
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.